NATALIA RAMIREZ

 

Marcela Valencia (Ošklivka Betty)

Pohledná a distingovaná snoubenka Armanda Mendozy. Je však také žárlivá a tak žárlí na každou modelku, se kterou Armando spolupracuje. Když vyjde najevo, že si Armando zahrával s city Betty, dvořil se jí a dokonce s ní strávil několik nocí, je v šoku. Později je ochotná Armandovi odpustit, ale když se Betty vrátí ze zahraničí kompletně proměněná, přiznává si porážku a odjíždí.

 

 

FOTKY