OPRAVDOVÁ LÁSKA

1. Matilda je dívka z dobré rodiny, je krásná a má mnoho nápadníků, dosud všechny odmítala, ale nyní si její srdce získal nemajetný poručík Adolfo Solís. Adolfo se bojí požádat o ruku Matilde, že by ho její rodiny odmítla, kvůli jeho nízkému původu. Adolfova jednotka je odvelena. Matilde nesmírně trpí. Adolfo jí posílá dopisy k Matildině kamarádce Pilar, provdané za bohaté Ramona, který je o mnoho let starší než ona. Umírá don Joaquin Fuentes Guerra, bohatý muž, majitel dvou rančů. Celá jeho rodina zahynula při epidemii cholery. Na nátlak Pátera Urbana uzná za vlastního svého nemanželského syna Manuela, který je chudý lékař. Manuel se ujímá dědictví po otci. Kontroluje účetnictví a dozvídá se, že obchodního agenta mu dělal lichvář Ezequiel. Ezequiel půjčuje Humbertu Peňalver, bratrovi Matilde, který neustále prohrává v karbanu. Rodina Peňalver je na pokraji finančního zhroucení. General Hilario zastaví dům, aby měl peníze na setbu. Bude li úroda malá, nebudou moci půjčku splatit. Augusta, matka Matilde, chce uspořádat oslavu, na které se má seznámit Matilde s Manuelem. Neboť matka ji chce výhodně provdat, aby tak byly splaceny všechny rodinné dluhy. Manuel viděl Matilde na ulici a je do ní zamilovaný. Humberto naléhá na Ezequiela, aby mu půjčil 2000 pesos, ten však po něm chce, aby mu dluh zaručil listinou na dům rodiny Peňalver. Dlužníci na Humberta útočí, matka mu odmítá dále peníze shánět, tak nakonec přivolí.

2. Humberto prohrál v kartách dva tisíce pesos, jde za Ezequielem, odevzdá mu jako zástavu listiny na dům a odnáší si peníze. Manuel zjistil, že Ezequiel, coby obchodní agent jeho otce, zcizil přes deset tisíc pesos a tak si bere listiny rodiny Peňalver jako záruku, že k platbě dojde. Matilde se snaží zjistit, jak by se otce tvářil, kdyby si přivedla domů nemajetného ženicha, Adolfo se má totiž záhy vrátit a Matilde chce, aby otce požádal o její ruku, bláhově se domnívá, že ji otec tak miluje, že na peníze nebude hledět. Rodina je však na pokraji bankrotu, úroda zmrzla a otec chce zastavit listiny, aby tak získal peníze na splacení půjčky v bance. Otec dá Matildě jasně najevo, že si chudáka v rodině nepřeje a nechá ji její matkou a tetou hlídat. Na večírek rodiny Peňalver je pozván i Manuel Fuentes. Všichni se mu podbízejí. Kromě Matilde. Manuel je jejich pokrytectvím zhnusen a chce zjistit, kam až jsou ochotni dospět. Sděluje Augustě, že je nemanželský syn Joaquina Fuentese Guerry. Ta se nejdříve zhrozí, ale pak, když se dozví, ze má Manuel jejich listiny, vyšle Humberta, aby s ním promluvil a získal je zpět. Manuel říká, že za listiny nechce peníze, ale že se mu líbí Humbertova sestra Matilde.

3. Augusta hodlá provdat Matildu za bohatého aristokrata, protože nutně potřebuje peníze. Její syn Humberto dal v zástavu listiny na dům a získal je Manuel Fuentes Guerra, který se zakoukal do Matildy. Augusta se synem Humbertem je rozhodnuta donutit Matildu, aby se za Manuela provdala, přestože ta je už zamilovaná do poručíka Adolfa Solíse. Humberto přichází za Adolfem a upozorňuje ho, že jeho rodina ho nikdy nepřijme jako nápadníka Matildy, protože by se jednalo o nerovnoprávný sňatek. Adolfo se s Matildou domluví, že pokud jim její otec nedá svolení, utečou spolu. Tuto zprávu si přečte Humberto a začne kout plány, jak se Adolfa zbavit. Manuel se dohodne s Augustou, že výměnou za ty listiny, se začne ucházet o Matildu, která však nesmí vědět, že on také zaplatí hypotéku na ranč. Augusta si současně nepřeje, aby se někdo dozvěděl, že je Manuel nemanželský syn. Manuel nakonec souhlasí. Generál Hilario Peňalver jde shánět peníze na zaplacení hypotéky, ale omdlí na ulici. Ošetří ho Manuel a odveze domů. Prudencie přesvědčuje Matildu, že Manuel není špatná partie. Matilda je však zamilovaná a odmítá se Adolfa vzdát. Humberto a Augusta se tedy rozhodnou jednat. Večer po divadelním představení se Humberto miluje s Bernardou. Potom ji požádá, aby pro něj něco za úplatu udělala. Bernarda souhlasí.

4. Manuel přichází na pozvání doni Augusty na oběd, a generál Peňalver mu děkuje za záchranu života. Matilda si ho však moc nevšímá a jemu je to divné, takže začne uvažovat o tom, že od své nabídky odstoupí. Augusta oznamuje svému manželovi Hilariovi, že Manuelovi se Matilda líbí a že se jí chce dvořit, ale zároveň je tak chytrá, že ho sama žádá, aby Matildu netlačil do sňatku s mužem, kterého by si sama nevybrala. Matilda se snaží promluvit se svým otcem, ale nestačí mu o Adolfovi říct, neboť přichází Bernarda, která se na příkaz jejího bratra Humberta vydává za Adelaidu Solísovou, manželku poručíka Solíse. Namluví Matildě, že spolu mají dítě. Nešťastná Matilda chce zjistit pravdu a chce jít okamžitě do kasáren. Její matka Augusta jí v tom zabrání. Mezitím dojde k zatčení Adolfa Solíse, takže když Matilda uteče z domu a vydá se do kasáren, dozví se, že hned po té, co se objevila Adolfova domnělá manželka, Adolfo zmizel. Je nešťastná a vůbec nevnímá, že ve městě došlo k boji mezi povstalci a vojáky. Zraněnou Matildu najde Manuel, odnese ji do svého domu a ošetří ji. Zároveň pošle svého sluhu pro Matildinu matku.

5. Adolfo je z příkazu generála zatčen, brání se a vojáci ho zmlátí a bez soudu ho odvezou do věznice. Manuel odvází zraněnou Matilde domů, kde prozradí Prudencii, že ji Manuel ošetřoval a viděl ji nahou. Této informace využije Augusta a přikáže Matilde, aby se za Manuela provdala. Ta však stále odmítá. Manuel se svěřuje Sixtovi, že se mu Matilde moc líbí, ale tuší, že její rodinu zajímají jen jeho peníze. Augusta oznamuje Hilariovi, že Manuel zaplatil tu hypotéku, ten se zlobí, protože nechce, aby si myslel, že ho využívají. Prudencia přemlouvá Matilde, aby zvážila nabídku k sňatku od Manuela, protože pak by také mohla zůstat na ocet nebo se provdat za nějakého starce. Delfino, voják ve vězení, se slituje nad Adolfem, a pomáhá mu v prvních těžkých chvílích, kdy se zotavuje ve vězení. Matildi posílá služku Ignacii do kasáren, ale ta nezjistí nic nového. Augusta přichází za Manuelem pro peníze, ale ten si klade podmínku ohlášení jeho zásnub s Matildou. Augusta přijímá! Sixto se loučí s Adelaidou, která odjíždí do hlavního města. Bernarda se jí svěří, co udělala pro Umberta, ale Adelaidě se to moc nelíbí a varuje Bernardu, že to nebylo správné. Bernarda se brání, že dostala zaplaceno. Matilde proklíná Adolfa a souhlasí se sňatkem. Lékař ve vězení chce nejdříve Adolfovi amputovat nohu, ale nakonec to neudělá! Umberto prohraje spoustu peněz a podepíše dlužní úpis Orlandovi Korderovi s tím, že ho zaplatí jeho švagr Manuel. Když však Kordero přijde za Manuelem, ten mu slušně oznámí, že nic platit nebude, ten přichází za Matildou a vymáhá peníze od ní. Umberto chce vylákat peníze na Manuelovi lží, ale ten ho prokoukne a varuje ho, že je to naposledy, kdy něco podobného udělal. Adolfo se neustále diví, proč byl zatčen a snaží se zjistit, co se stalo.

6. Matilde se zlobí na Umberta, že tak drze vymohl na Fuentesovi Gerovi zaplacení svého dluhu, když tvrdil, že bude jeho švagrem. Pohádá se kvůli tomu s matkou. Manuel se snaží s Matilde sblížit, ale je příliš otevřený a přímý, že z něj Matilde má strach, ale postupně si začínají rozumět, až Matilde řekne, že přijímá jeho nabídku k sňatku, ale ví, že je to jen pod tlakem okolností. Hilario si Manuela velmi váží a cení si ho jako manžela pro Matilde. Adolfo píše z vězení dopis Matilde a prosí jí, aby mu pomohla. Matildina přítelkyně Pilar jí přemlouvá, aby po Manuelovi bez okolků sáhla, že je to dobrá partie. Z Francie se vrací Renato, bratr Pilar a kamarád Umberta. Opijí se spolu. Sixto odjíždí do hlavního města, Manuel dostává dopis z ranče, že došlo k velké krádeži dobytka. Musí odjet, a proto se rozhodne jednat. Požádá oficiálně o Matildinu ruku, která nakonec přijímá. Prudencia jí prosí, zda by mohla s ní žít v její novém době. Pak odjíždí na ranč. Cestou se staví u otce Urbana, který mu potvrdí špatné životní podmínky chudých, jejich strach z války. Manuel mu slibuje pomoc.

7. Adolfo odesílá Matilde z vězení dopis, kde ji informuje, že byl uvězněn na příkaz generála Domingueze a že je nevinen. Dopis jí má doručit Pilar, ale Renato, její bratr se v dopise dozví a na Humbertovo naléhání nutí Pilar, aby dopis Matildě nedávala, nakonec pohrozí, že se o dopise dozví její manžel, Pilar mu dopis vydává a on ho pálí. Augusta nutí Prudencii, aby šla požádat Manuela o peníze na nákup výbavy pro Matilde. To Prudencie odmítá a odmítá to i Hilario. Oba Augustě doporučí, aby raději prodala své šperky, než aby ponížila Matildu tím, že její výbavu vlastně nakoupí její nastávající. Ale Manuel pošle příkaz do banky Efrainu Gonzálezovi, aby měla Augusta neomezenou možnost disponovat jeho penězi na nákup výbavy. Augusta hned na druhý den odjíždí s Prudencii a Matilde, do hlavního města na nákupy. Všem namluví, že peníze získala z prodeje šperků. Hilario píše dopis guvernérovi, aby zaměstnal Humberta. Humberto se hrozí, on, syn generála a nějaká úřednická práce? Manuela předělává celý dům a zahradu a tak se Antonia dozvídá, že Manuel se bude ženit a cítí se zhrzená, dělal si naděje, že se stane jeho ženou. Gregorio Herdia, dědic pozemků Martina Hernándeze, po Manuelově příkladu, odmítá platit Remigiovi za ochranu svých pozemků. Nazario dostává strach a chce s nebezpečným podnikem přestat. Renato naznačuje Humbertovi, že by se měl ucházet o bohatou, ale šerednou Josefinu de Icaza. Hilario naléhá na Matilde, aby mu řekla, zda Manuela miluje, protože nechce, aby se vdávala pro peníze. Adolfo pojme plán utéci z vězení.

8. Renato získá od Pilara dopis od Adolfa, jež byl určená Matildě. Donese ho Augustě a Humbertovi a ti jej spálí. Hilario chce, aby Humberto šel pracovat ke guvernérovi, ten takovou práci odmítá. Pomůže mu Renato, který tvrdí, že má obchodní kontakty z Evropy a že budou dovážet látky. Ve skutečnosti má ale jiný plán. Chce, aby se Humberto na oko ucházel o bohatou ale šerednou Josefinu de Ikasa a snažil se z ní vymámit co nejvíc peněz. Plán se začíná dařit. Matilde se dozvídá od bankéře Efraina, že Manuel poskytl peníze na nákup její výbavy, cítí se ponížená a na matku se zlobí. Hilario se obává, že Matilde Manuel nemiluje a chce se ženit jen z vděčnosti, že Manuel zachránil její rodinu před úpadkem. Antonia se trápí kvůli Manuelově svatbě, miluje ho totiž. Adolfo plánuje útok z vězení. Gregorio odmítne platit starostovi peníze zato, aby mu přiděloval hlídky ke stádu a stane se tak Manuelovým spojencem Manuel nechá Nazariovi zvýšit plat a udělá ho dozorcem nad stády, aby ho tak znepřátelil s Benignem a přestali proti němu kout pikle. Manuel jede za Matilde, ta je velice zdrženlivá a neprojevuje žádné známky, že by jí svatba nějak zajímala. Manuel chce koupit budovu na školu a nemocnici.

9. Manuel se těší na svatbu s Matilde, ale ta je velmi nešťastná. Tetě Prudencii se svěřuje, že Manuela nechce a stále myslí na Adolfa. Nicméně Matildini rodiče si z toho nic nedělají a pořádají zásnubní večírek. Manuel zde vyznává Matilde lásku. Při hádce je Humberto vyhnán svým otcem z domu a přemýšlí, kde sehnat peníze. Benigno je pobouřen, že mu v době pánovi nepřítomnosti nebyl svěřen dobytek a hádá se s Nazariem. Při hádce je slyší Gervasio (otec Antonie), odhalí, že za krádežemi dobytka stojí Benigno, chce ho ohlásit, ale je Benignem zabit. Nazario slibuje, že nic neřekne. Nešťastné Antonii Manuel po pohřbu nabízí, že může natrvalo zůstat v jeho domě. Ta s nadšením přijímá. Adolfovi se po mnoha útrapách podaří za pomoci Delfina utéct z vězení a plánuje odjet do Trinidadu.

10. Humberto se s Renatovou pomocí snaží získat peníze a zkouší to u Josefiny, která je do Humberta zamilovaná. Josefina jim ty peníze dá a Humberto je potom odevzdá otci, aby si ho usmířil. Otec peníze přijímá, přestože tuší, že nejsou poctivě vydělané. Manuel se těší na svatbu, zatímco Adolfo se snaží spojit s Matildou. Pomocí Pilar jí předá dopis, kde se chce sejít. Bohužel je to v den Matildiny svatby a ta přichází ve svatebním. Na zahradě si s Adolfem vše vysvětlí a společně se domluví na útěku. Tento rozhovor ale vyslechne Sixto, který jejich plány prozradí překvapenému Manuelovi. Manuel běží za Matildou, která se šla převléct ze svatebního a dochází ke konfliktu.

11.Manuel přistihne Matildu, když se snaží utéct. Zuří, rozhodne se zrušit všechny plány a odjet do San Kayetanu. Při hádce mu Matilda vmete do tváře, že stejně vždy milovala jenom Adolfa, Manuel ji uhodí a oba odjíždějí velice pohádaní. Adolfo pochopí, že Matilda byla odhalena a snaží se s ní spojit. Napřed jde dokonce k nim domů, odtud je vyhnán, ale rozhodne se ji najít stůj co stůj. Na cestě do San Kayetanu se Matilda s Manuelem pořád hádají, zastaví v hostinci, aby tam mohli přespat a Manuel tam Matildu znásilní. Manuel byl ale dost něžný a Matilda si potom přiznává, že se jí to vlastně líbilo. Do San Kayetanu přijíždí chůva Antonie Damiana, která se pozorně zajímá o vše, co se v domě děje. Manuel s Matildou také přijíždí do San Kayetanu, ale pořád se hádají a všímají si toho všichni zaměstnanci.

12. Adolfo s Delfinem pátrají po Matildě. Obelstí Ignacii, která jim prozradí, že Matilda je s Manuelem na San Kayetanu. Rozhodnou se vydat za ní. Manuel s Matildou se na San Kayetanu pořád hádají. V den, kdy chce Manuel odjet na svůj druhý statek, se Matilda rozhodne uprchnout. Málem už se jí to podaří, ale Manuel jí to zatrhne. Svědkem této události je pro všechny zatím neznámá žena, která se později ukáže být Manuelovou matkou Rosario. Ta před svým synem však zůstává v anonymitě a za pomoci faráře požádá o místo služky na Manuelově haciendě. Při další hádce mezi Matildou a Manuelem jí Manuel řekne, že s ní chce mít dítě. Josefina se svěřuje Damianě, že miluje Manuela a Damiana je pevně rozhodnuta jí pomoct, proto se snaží vetřít do přízně nic netušící Matildy.

13. Manuel zuří kvůli Matildině pokusu o útěk i proto, že k němu nebyla hned od začátku upřímná. Otec Urbano se ho snaží přesvědčit, aby se pokusil svoje manželství zachránit. Matilda stále nemyslí na nic jiného než na útěk. Otec Urbano přivede Rosario a chce, aby ji Manuel zaměstnal. Manuel odmítá, ale na Matildinu prosbu názor změní. Humberto a Renato už nevědí, jak získat další peníze, a tak začnou plánovat fingovanou svatbu Humberta s Josefinou. Matilda se znovu pokusí o útěk, ale Rosario jí to vymluví. Antonia Rosario přistihne s rancem plným Matildiných šatů a šperků a obviní ji z krádeže. Matilda prosí Manuela, aby ji nechal odejít.

14. Manuel souhlasí, aby Matilde odešla, chce ale napsat jejímu otci plnou pravdu o tom, co všechno se stalo. Matilde ho žádá, aby to nedělal. Argumentuje tím, že její otec je nemocný a mohlo by se mu přitížit. Manuel nejdříve odmítá, ale když Matilde spadne z koně a zraní se, nakonec se rozhodne, že napíše doně Augustě. Matilde se stále více vyptává na Manuela, začíná být zvědavá, jaký vlastně ve skutečnosti je. Adolfo a Delfino se blíží ke statku. Humberto se rozhodne poslechnout Renata a fingovat sňatek s Josefinou. Prudencia pošle Matildě dopis, ve kterém stojí, že ji přijede navštívit. Cestou na statek zastaví Adolfa a Delfina střelba. Na silnici zůstane ležet mrtvý muž, kterým není nikdo jiný než nový správce, kterého čeká Manuel. Adolfo se rozhodne přivlastnit si jeho totožnost a dostane se tak do domu Manuela Fuentese Guerry.

15. Adolfo přichází s novou identitou Felipa Santamarii jako správce na Manuelovy statky. Manuel ho přijímá. Matilde ho ale poznala a posílá po služce Rosarii vzkaz, že se s ním musí sejít. Adolfo ji přemlouvá, aby s ním uprchla, ale Matilde vedena morálními zábranami odmítá. Zároveň se mu přiznává, že s Manuelem spala, protože se mu neubránila, ale přiznává, že byl na ni velmi něžný. Adolfo je zdrcen a přemýšlí, jak by Matildu přesvědčil. Matilde se s Manuelem neustále hádá, což neunikne pozornosti služebnictva a především Antoniině chůvě Damianě. Umberto se domluví s Renatem, že podvodem získají peníze, když bude Umberto předstírat svatbu s Josefinou a požádá ji o ruku. Manuel je rozzloben na Matildu a o samotě se opíjí, toho využije Antonie a přichází k němu. Manuel zmámen večerem a vínem ji obejme a políbí, což zahlédne přicházející Delfino.

16. Delfino zahlédne, jak se Manuel líbá s Antonií a běží to říct Adolfovi, aby tak mohli přinutit stále váhající Matildu k útěku. Augusta chce požádat Manuela o další peníze, protože na jejich statku došlo k rabování a nutí Prudensii, která se vydává za Matildou, aby mu to sdělila. Ta odmítá. Manuel přichází za Antonií a omlouvá své chování z předchozího večera tím, že byl opilý, ale opět ji obejme. Vidí je Matilda a je rozhořčena, že se tak veřejně líbají. Umberto mluví s Josefinou, a vysvětluje jí své důvody pro tajný sňatek, který připravuje s Renátem, aby od ní získali peníze. Velmi dovedně ji ošálí a Josefina uvěří jeho slovům a předá mu klíče od truhly s penězi. Matilda, aby se pomstila Antonii, přijímá jako pravá paní domů nového lékaře s manželkou, kteří jsou jí nadšeni. Matilda je však překvapena tím, s jakou úctou oba mluví o Manuelovi a jeho pomoci chudým. Antonia je jejím chováním pobouřena a Rosaria se Matildy zastane. Což nezůstane bez odezvy, protože Antonie si na ní postěžuje Manuelovi. Rosária, která je ve skutečnosti Manuelovou matkou, musí z hlavního domu pryč a jde sloužit k novému správci.

17. Adolfo oznamuje Matildě, ze se jí nevzdá a bez ní ze statku neodjede. Manuel hovoří s otcem Urbánem o svých problémech v manželství. Otec Urbáno ho varuje, aby se tak familiérně nestýkal s Antónií. Augusta nutí Prudensii, aby přinutila Matildu zůstat u Manuela. Adolfo je překvapen slušným chováním Manuela ke služebnictvu a mění na něho svůj názor k lepšímu. Antónie je přesvědčena, že ji Manuel chce a chová se velmi povýšeně. Renáto s Umbertem připravují fingovanou svatbu s Josefínou, Josefína předává Umbertovi klíče od truhly s penězi. Matilda chce s Manuelem mluvit o rozvodu, ten souhlasí pouze v případě, že bude jako důvod uvedena pravda a to, že Matilda miluje jiného. Matilda váhá a Manuel ji promlouvá do duše, začne jí líbat. Omámená Matilda málem podlehne, ale pak celá rozechvělá uteče. Matilda jde ke zpovědi k otci Urbánovi a prozradí mu, že novým správcem je vlastně její bývalý milý Adolfo. Ale zároveň se přizná, že ji Manuel velmi vzrušuje a že je s ním ráda. V rozhovoru pokračují v salónu, kde je přes otevřené okno vyslechne Damiana s Antonií a dozvědí se o pozadí Matildina sňatku i o existenci Adolfa.

18. Adolfo stojí nad zraněným Manuelem a přemýšlí, zda ho má zastřelit. Neudělá to, sežene sluhy a dopraví zraněného Manuela a mrtvého Nasária na statek. Benigno jede oznámit Remichiovi, že zastřelili nejen Nasária, ale i Manuela. Remíchio plánuje návštěvu na statku, aby zjistil pravý stav věcí. Prudensie přicestuje na statek za Matildou, Antonie však neoznámí její příjezd Matildě, aby jí ukázala, kdo má navrch, takže Matilda nachází Prudensii spící v salónu. Má velkou radost, že je tam s ní někdo z rodiny. Seferina oznamuje Matildě, že postřelili Manuela, kterého nechal Adolfo uložit v jeho pokoji. Matilda přibíhá plna obav o Manuela a Adolfo pomalu zjišťuje pravý stav jejích citů. Horečky a infekce Manuelův stav zhoršují. Matilda se u něj střídá s Rosarií, která se modlí za zdraví svého syna. Antonie ztropí scénu, když hysterická přibíhá k Manuelovi a nechce k němu Matildu pustit, vmete jí do tváře, ať si jde za Adolfem. Matilda jí nechá vyhodit a Antonie se strachuje, že přijde o místo. Adolfo se Delfínovi přiznává, že ho nemohl zastřelit a že má dojem, že by z nich naopak mohli být dobří přátelé, pokud by se seznámili za jiných okolností. Damiana zahlédne, jak se Adolfo s Matildou drží za ruce v důvěrném hovoru a začne něco tušit.

19. Koná se pohřeb Nazaria. Adolfo tam jde a snaží se tam u Nazariovy matky vyzvědět, zda měl nějaké nepřátele. Prudencia spatří na ranči u Matildy Adolfa a zlobí se. Páter Urbano radí Adolfovi, aby statek opustil. Prudencie řekne Jacintě, že viděla Benigna v Baranquillas, když měl být v Rio Clara. Humberto uspořádá fiktivní svatbu s Josefinou, Josefina se ale trápí, protože její "muž" ji přehlíží. Matilde se dozvídá, že její manžel je nemanželský a že ho jeho otec nechal bičovat, protože se chtěl naučit číst.

20. Renato našeptá Josefině, aby prodala půlku majetku a odjela s Humbertem do Evropy. Josefině, se plán zalíbí. Humberto se bojí a nechce pokračovat dál. Matilde prosí Adolfa, aby odešel. Slibuje Manuelovi, že u něj zůstane. Manuel ji podezřívá, že to dělá jen kvůli penězům. Antonia prozradí Manuelovi, že ji Matilde nafackovala. Manuel řekne Benignovi o svém podezření a navrhne, když mu pomůže sehnat důkaz, jehož pomocí usvědčí Quinterose, že mu umožní odejít, aby nebyl chycen.

21.  Matilde i Prudencia mají strach, že Manuel přijde na to, kdo je ve skutečnosti správce Santamaria. Umberto se chce vrátit domů, ale jeho otec je stále proti. Služebné na statku si povídají o tom, že Matilda a Manuel spí konečně ve společné ložnici. Matilda řekne Adolfovi, že se rozhodla zůstat se svým manželem. Od Ramona se to dozví Renato a varuje Umberta, naznačí mu, že Ramon by mohl pravdu prozradit i jeho otci. Damiana a Antonia se stále snaží zjistit, co je mezi Matildou a správcem. Prudencia radí Matildě, aby řekla Adolfovi, že čeká dítě s Manuelem a donutila ho tak odejít. V Josefinině domě se objeví její bratr Jose Maria.

22. Otec Urbano, který zná pravou totožnost Manuelova správce, přemlouvá Adolfa, aby odešel. Ten odmítá. Josefina představí Umbertovi svého bratra Joseho Mariu, kterému prozradila, že Umberto je její "manžel". Jose Maria chce, aby Umberto řekl o svatbě svým rodičům. Umberto zuří, neví, co dělat, nakonec požádá svojí matku, aby ho nechala v domě. Objeví se ale rozzuřený Jose Maria, který již zjistil, že svatba byla falešná. Umberto uteče a informuje Renata. Matilda se sbližuje s Manuelem. Dokonce i Delfino pochybuje, že by Matilda odešla s Adolfem. Prudencia radí Matildě i Manuelovi, že by spolu měli mít dítě. Antonia řekne Manuelovi, že opět viděla Matildu mluvit se správcem. Manuel požádá správce Santamariu, aby zajel za generálem Peňalverem a zařídil pro něj peněžní půjčku, také chce, aby se poptal, zda jsou nějaké zprávy o Adolfu Solisovi. Jose Maria řekne Josefině, že ji Umberto podvedl.

23. Jose Maria odhalil podvod, který připravil Humberto s Renatem a proto se oba rozhodnou rychle uprchnout z města. Udělají to tajně a nikdo, ani Humbertovi rodiče neví, kam odjeli. Antonie stále touží po Manuelovi a aby si získala jeho sympatie rozhodne se na radu své chůvy pracovat v nemocnici. Matildina teta rozhlásí, že je Matilda těhotná a brzy se to přes Antonii donese i k Manuelovi. Ten ví, že to není pravda, ale ani se moc nezlobí. Málem se ale naštve, když mu Antonie dá najevo, že se Matilda vykašlala na doplňování zásob do sklepa. Matilda vše naštěstí zavčas napraví a hezky se sbližuje s Manuelem, když se ke svému velkému zděšení dozví, že na San Kayetano dorazil její bratr s Renatem. Naštěstí teď zrovna na statku není Adolfo, který odjel na Trinidad.

24. Matilda si myslí, že Adolfo navždy odjel. Je jí to líto, ale hlavně se jí ulevilo. Na San Kayetano jsou totiž na návštěvě Humberto s Renatem, kteří uprchli z Trinidadu před rozlíceným bratrem Josefiny. Adolfo zatím na Trinidadu mluví s Matildinými rodiči a říká jim o Manuelově nabídce, kterou Hilario k velkému Augustinému smutku odmítá. Matilda se dozví, že se Adolfo vrátí a snaží se vyhnat bratra ze statku. Toho velmi zaujme Matildino podivné chování a chce vypátrat jeho důvod. Renato se pokouší flirtovat s Antonií, která začala pracovat v nemocnici. Remigio zase spolu s Benignem ukradli Manuelův dobytek a Manuel se rozhodne jet po stopě zlodějů.

25. Renato s Antonii navštíví Remigia a oznámí mu krádež dobytka. Ten prohlásí, že s tím nic neudělá, ledaže by mu na to Manuel poskytnul peníze. Pan farář požádá Damianu, aby domluvila Antonii a přinutila ji odjet ze San Kayetanu. Damiana o tom řekne Antonii, ale radí jí zůstat. Manuel se s nepořízenou vrací ze Santa Rity a těší ho zájem Matyldy. Tu noc se milují a Matilda Manuelovi řekne, že ho miluje. Bohužel se na statek vrací Adolfo a jako první ho vidí Humberto. Všichni Adolfa přesvědčují, aby odjel, ale on odmítá a chce se setkat se zoufalou Matildou. Humberto s Renatem se snaží využít situace a pod pohrůžkou prozrazení Adolfovy totožnosti Humberto požaduje na Matildě peníze. Matylda se schází s Adolfem a tam ho znovu žádá, aby odjel. On odmítá a chce Matyldu chránit před Manuelem a Humbertem.

26. Damiana zajde za Manuelem a říká mu o jejím rozhovoru s farářem, ten ji vyslechne a nechá si zavolat Antonii. Té přislíbí, že může nadále zůstat na San Kayetano. Adolfo Matyldu přemlouvá k útěku a ta mu odpoví, že je zamilovaná do Manuela. Ten jí ale nevěří a dále zůstává. Aby zaplatil peníze, které Humberto požaduje od Matyldy, za to, že bude mlčet, pošle Delfina, aby vzal hypotéku na jeho farmu. Matylda je zase smutná a Manuel pátrá proč. Na kukuřičných polích vznikne oheň. Manuel i Matylda pomáhají, ale přesto jsou nějací mrtví. Tragédie nicméně ještě více prohloubí city mezi Manuelem a Matyldou. Silvano, člověk, který se po letech vrací do vesnice, v Rosario, poznává Manuelovu matku. El Negro, jeden z Remigiových mužů byl dělníky viděn, jak zapaluje oheň. Je zavřen, ale Remigio se bojí, že bude mluvit a tak pošle Benigna, aby ho zastřelil. Delfino, který si pamatuje, jak se Remigio se svými kumpány domlouval, přistihne Benigna a zastřelí ho.

27. Humberto je stále na statku. Adolfo mu řekne, že mu dá peníze, ale pokud se bude dál pokoušet vydírat Matyldu, nezbije ho, ale rovnou zabije. Na statek přijede také Sixto Valdes s Adelaidou Sandovalovou. Matylda pošle Rosario, aby řekla Adolfovi, aby odešel. Adolfo odejde, ale s tím, že se vrátí. Když Matylda uvidí Adelaidu je překvapená, protože se nejedná o ženu, která přišla k ní domů. Manuel je přesvědčený, že Matylda mu lhala, aby nějak omluvila a vysvětlila fakt, že chtěla odejít s Adolfem. Adelaida poví Sixtovi, že Humberto zaplatil nějaké ženě, aby se vydávala za Adolfovu ženu. Sixtovi dojde, že ona žena také použila Adelaidino jméno. Na statku se objeví Silvano, dávný Manuelův přítel. To vyděsí Rosario, protože Silvano ví, že ona je Manuelova matka. Manuel se vydá hledat zmizelého Adolfa. Remigio začne mít podezření, že Manuelův správce a jeho sluha jsou Adolfo Solis a Delfino Peres.

28. Matilda a Manuel se stále více sbližují. Renato prozradí Prudencii, proč se Humberto objevil na statku. Prudencia pohrozí Humbertovi, že prozradí Manuelovi, co provedl Josefině, pokud Humberto odhalí Adolfovu pravou totožnost. Manuel a Matilda stráví odpoledne venku. Remigio se vyptává Silvana na Manuelova "správce", snaží se potvrdit si svoji domněnku, že se jedná o uprchlíka Adolfa Solise. Adolfo plánuje návrat na statek, aby dal Humbertovi peníze. Humberto a Renato čekají na Adolfa v hotýlku ve vesnici. Matyida je šťastná, že Humberto nic neprozradil, radost ji kazí jenom Manuelova starost o zmizelého "správce" a jeho úmysl najít ho.

29. Antonii se práce v nemocnici nelíbí a vymýšlí způsob, jak se z toho vyvlíknout. Damiána ji podporuje, protože je na statku celý den sama. Manuel s Matildou se stále více sbližují. Statkář Gregorio přijel za advokátem Ramonem a žádá ho o pomoc kvůli krádežím dobytka. Zároveň mu prozradí, že u Fuentese Gery pobývá jeho švagr Renáto Piker a Umberto Peňalver. Ramon tuto zprávu okamžitě posílá bratrovi Josefíny, Josému. Matilda se snaží zjistit, kdo je matkou Manuela. Domnívá se, že je to Rosarie, ale ani ona, ani otec a ani Silvano ji to nechtějí prozradit. Prudencie ji upozorňuje, že by to bylo pohoršující, kdyby její tchýně byla chudá a nevzdělaná žena. Manuel odjíždí do kasáren na Sero Alto, aby zjistil, zda tam není jeho kradený dobytek. Touto zprávou je zděšený Remigio, protože má strach, aby nezjistili, že on a jeho sluhové stojí za krádežemi dobytka. Renato, který očekává příjezd Adolfa a Delfína, zpovídá ve vesnici Antónii, zda se náhodou už nevrátili. Silvano slibuje Manuelovi, že se postará o chod na statku a ochrání jeho manželku, když on bude na cestách. Adolfo s Delfínem se vracejí s nákladem zbraní a domlouvají se na strategii svého útěku. Prudencie se rozhodne jednat a promluví si s Rosarií a chce od ní slyšet pravdu. Rosarie se přizná, že Manuel je její syn.

30. Damiána si stěžuje Antonii, že už ji nebaví být celý den na statku sama a čekat, až se Antonie vrátí z nemocnice. Antonie je pevně rozhodnutá skončit s prací, protože se jí práce v nemocnici hnusí. Damiána zjistí, že má Antonie nějakou lahvičku a vyzvídá, co to je. Antonie se jí přizná, že je to jed a že ani neví, proč ho přinesla. Prudencie vysvětluje Rosarii situaci, která by vznikla, pokud by se k Manuelovi veřejně přihlásila a prosí ji, aby se snažila Matildu přesvědčit, že ona není jeho matka. Adolfo čeká na Delfina v úkrytu, kde se setká s Catalinou, dcerou Gregoria. Silvano hlídá statek a nechce pustit Delfina dovnitř, ale ostatní ho poznají.

31. Matilda jede za Remigiem, aby zjistila, z jakého důvodu zajal Adolfa s Delfinem. Na tehdejší poměry je to něco nevídaného, ale Matilda je vedena strachem o Adolfa a vůbec nedomýšlí důsledky svého chování. Remigio však hodlá mluvit jen s Manuelem. Delfino přemlouvá Adolfa, aby souhlasil a Manuela zabil. Adolfo to odmítá a rozhodne se souhlas jen předstírat. Humberto s Renatem pohrozí Remigiovi, že pošlou zprávu Markesovi, Remigio se poleká a slíbí Adolfa propustit. Mezitím přijíždí Manuel na statek a dozvídá se, co se stalo. Dostane strach o Matildu a zároveň si uvědomuje její nepřijatelné chování, které ohrožuje její společenské postavení. Potkají se na půli cesty, Manuel je posílá na statek a sám jede do věznice. Dosáhne propuštění Adolfa a vzápětí i Delfina. Prudencie varuje Matildu, aby se nechovala tak hystericky, protože je to velmi průhledné a Manuel by mohl začít žárlit...

32. Manuel dostane od Adolfa vzkaz, že se s ním chce o samotě sejít. Silvano ho varuje, ale Manuel na to nedbá, tak se Silvano vydá za ním. Na opuštěném místě již čeká Adolfo a Remigio, Adolfo schválně netrefí a pak zastřelí Remigia. Manuel požaduje vysvětlení a rozhodne se Adolfovi pomoct. Matilda, když se dozví, co se stalo, dostane o Adolfa strach, až je to Manuelovi nápadné. Prudencie upozorňuje Matildu, že se musí držet, protože je její nervozita nápadná. Matilda si nemůže pomoct, má o Adolfa strach a je mu vděčná, že Manuela již podruhé zachránil. Na statek přijedou vojáci zatknout Adolfa, ale Manuel ho nevydá. Adolfo se odhodlá k útěku a věnuje Delfinovi polovinu peněz za prodaný dům a rozcházejí se. Manuel je zaražen chováním Matildy a přemýšlí, co se s ní děje. Antonie s Damianou mu ještě připomenou, že se Matilda často vybavovala s Adolfem-Felipem. Adolfo schován na vozíku odjíždí ze statku, ale vojáci jejich skrýš odkryjí a Adolfo musí utéct. Schová se na statku pana Eredii, v Catalinině pokoji. Ta se mu rozhodne pomoct, protože je sama nešťastná, neboť zaslechla rodiče mluvit o tom, že má nevyléčitelnou tuberkulózu. Matilda se bojí, že ztratí Manuela a snaží se s ním udobřit. Vyzná mu lásku a Manuel její lásku opětuje.

33. Manuel skryje Adolfa na povoze a snaží se ho dostat z dosahu stráží, které po něm pátrají jakožto po pachateli vraždy Remigia Quintera. Adolfo se skryje u Cataliny, starší z Herediových dcer. Catalina vyslechne rozhovor otce s matkou, během něhož se dozví, že má tuberkulózu a že brzy zemře. Rozhodne se odvést Adolfa ze svého ranče. Po cestě mu vyzná lásku a prosí ho, aby ji vzal s sebou a učinil ji šťastnou alespoň na období, které ji zbývá. Antonia chce vyhodit Rosario. Matilde se jí zastává. Rosario radí Antonii, aby se nestavěla proti Matildě, chce li si udržet právě nabyté místo správcové. Antonia zuří a svěřuje se Damianě. Damiana se ptá po lahvičce s jedem, kterou Antonia vynesla z nemocnice.

34. Rodina Herediova zjistí, že Catalina zmizela, po nějaké době jim Maria Fernanda sdělí, že Catalina odjela s Adolfem. Gregorio to jde sdělit Manuelovi, kterého to velice zaskočí, stejně jako Matilde. Matilde pevně věří, že Adolfo byl k odchodu s Catalinou donucen okolnostmi. Manuel se Matilde vyptává, jestli ji snad někdy Adolfo-Felipe neobtěžoval. Matilde to popírá. Situace mezi Antonií a Matilde je stále napjatější. Manuel se Matilde přiznává, že jednou Antonii políbil a že si zřejmě začala z toho důvodu dělat naděje, že by mohla Matilde nahradit. Matilde si stěžuje na Antoniimu despotickou povahu. Manuel napomíná Antonii za to, jak se chovala k Rosarii, Antonie sděluje Manuelovi, že Rosario je lhářka, že přišla z Baranquillas a přitom všem vykládá, že je ze severu. Manuel si Rosario zavolá a chce vědět důvod této lži. Začíná tušit, že by to mohla být jeho matka. José Maria de Icasa chytne Humberta a Renata, Humberto musí slíbit, že se s Josefinou ožení. Josefina nechce, ale bratr jinak nedá, navíc se ještě stává správcem jejích peněz a hodlá ji vydávat pouze částku na osobní výdaje, aby peníze neprošustroval Humberto. Hilario odpouští Humbertovi a dovolí mu vrátit se domů.

35. Matilde se zastane před Manuelem Rosario. Říká mu, že nemají právo na její osobní život, a že není třeba, aby jim vysvětlovala, proč ostatním řekla, že je ze severu, když je z Baranquillas. Rosario dojetím pláče před Silvanem a sděluje mu, že je ráda, že je její syn šťastný a že má tak hodnou ženu. Manuel řekne Antonii, aby si našla ubytování ve vesnici, a že u nich už bydlet nemůže a to vzhledem k neustálému napětí s Matilde. Antonii to rozruší a vypije lahvičku s jedem. Najde ji Damiana. Manuel ji zachrání. Antonie si vyprosí, že smí zůstat aspoň v domku pro správce a že tudíž nemusí do vesnice. Catalina přijíždí s Adolfem za Catalininou kmotrou Juanou. Adolfo jí o samotě vyjeví svou pravou identitu a vypoví jí celý svůj příběh. Ukáže se, že Juana je tetou Generála Prisca Domingueze. Juana nakonec řekne, že Catalininu štěstí napomůže. Manuel zjišťuje u Silvana i Urbana, zda Rosario není jeho matkou. Ti však mlčí, Rosario nechce být prozrazena, aby svému synovi nebyla na obtíž. Matilde je celá neklidná, Manuel se jí vyznal, že políbil Antonii, má se i ona jemu přiznat, kdo vlastně je Felipe Santamaría?

36. Matilda a Manuel jsou moc šťastní. Antonia odchází bydlet do domu pro správce. Doňa Juana zařídí, aby se Adolfo mohl vrátit do armády. Adolfo souhlasí se svatbou s Catalinou. Matilda sdělí Manuelovi, že je opravdu těhotná. Matilda se stále snaží zjistit, jestli je Rosario opravdu Manuelova matka. Na statek přijíždí Sixto Valdes. Opět se s Manuelem baví o Santamaríovi, při jejich rozhovoru vyjde najevo, že Santamaría, o kterém mluví Manuel, se vůbec nepodobá Santamaríovi, kterého mu poslal Sixto Valdes.

37. Manuel odhalí, že správcem na jeho statku nebyl nikdo jiný než Adolfo Solis. Samozřejmě se rozzuří a Matildu okamžitě vyhodí. Matilda je zoufalá, ale ani ona, ani Prudencia ani Rosario nedokáží Manuela přesvědčit o tom, že ona Adolfa na statek nepozvala. Damiana a Antonia se radují z vývoje událostí. Adolfo odjíždí za generálem Priskem Dominguesem. Matilde, Prudencia a Rosario - která už se před oběma ženami ani nesnaží zapírat, že je Manuelovou matkou - odjíždějí do Siudad Trinidad. Pro Matildinu matku je dceřin příjezd velkým překvapením.

38. Zoufalý Manuel se opíjí do němoty a jen pan farář mu trošku dokáže pomoct. Antonia využívá příležitosti a znovu se s chůvou stěhuje do hlavního domu. Hilario zaslechne kousek rozhovoru mezi Augustou a Prudencii. Vyptává se a Augusta mu lže, že Manuel má dítě s jinou. Hilario se proto tajně rozhodne odjet do San Cajetánu. Augusta se snaží dostat Rosario z domu, Matilda to odmítá a Augusta ji dá najevo, že pokud se usmíří s Manuelem, Rosario může zůstat. Manuel prozrazuje Gregoriovi Adolfovu skutečnou totožnost. Gregorio odjíždí rozlícen. Adolfo je v Trinidadu, potkává se s Prudencií a navštíví Generála Prisca, který ho při příležitosti svatby povyšuje. Matilde žádá Humberta, aby jí vrátil její šperky. Ten souhlasí

39. Augusta tlačí na Matildu, aby se usmířila s Manuelem. Ta se nechce víc ponižovat a odmítá to. Hilario navštíví Manuela na San Kajetanu. Ten se rozčílí, že si Matilda vymyslela lež o jeho milence a všechno po pravdě Hilariovi řekne. Neudělá to moc šetrně a Hilario dostane infarkt a umírá. Gregorio navštíví Priska a dozví se, že si jeho dcera bude brát Adolfa. Jde za Katalininou kmotrou, která Adolfa velmi brání a přes Gregoriův nesouhlas tvrdí, že se oba vezmou. Catalině se v rozčílení znovu přitíží. Matilda chce prodat zbytek svých šperků Pilar, aby měla na výbavičku pro miminko. Augusta trvá na tom, že se jejímu muži nebude říkat celá pravda o konfliktu mezi Manuelem a Matildou. V tu dobu už je ale Hilario mrtvý a Manuel ho se Silvanem a Antonií vezou do Trinidadu. Manuel přijde oznámit Hilariovu smrt a nešťastná Matilda ho za všechno viní. Manuel se stále cítí uražen a odmítá jít na večerní rozloučení s mrtvým. Humberto se k němu přijde přimluvit za Matildu a dítě, ale neuspěje.

40. Manuel nepřišel na večerní bdění u mrtvého a Rosario slibuje, že si s ním promluví. Taky Sixto Matildu lituje a slibuje jí, že se za ní u Manuela přimluví. Sixto moc neuspěje, tak se pokouší Rosario. Nejprve ji málem Antonia vyhodí z domu, ale pak se díky Silvanovi dostane až k Manuelovi. Vymyslí si historku, že byla přítelkyní jeho matky a on potom souhlasí, že Matildu přijme. Ta je ovšem u dveří zadržena Antonii, která si vymyslela, že si to Manuel rozmyslel a tak Matilda odchází. Manuel mezitím zuří, že Matilda nepřišla a rozhodne se odjet do San Kajetanu. Matka nadále tlačí na Matildu, aby svůj problém s Manuelem vyřešila. Josefina navrhuje Humbertovi, že odloží svatbu, ale ten ví, že bude potřebovat její peníze a trvá na svatbě v řádném termínu. Rosario navrhne Prudencii, aby napsali faráři z Baranquillas žádost o pomoc.

41. Manuel stále myslí na Matildu, ale je velmi rozzloben, takže se s ním nedá mluvit. Antonia si přisvojila pozici paní domu a vede domácnost na statku v San Kajetánu. Rosaria za pomoci Prudencie píše otci Urbanovi dopis, aby s Manuelem promluvil. Matilde, která také napsala dopis Manuelovi, očekává jeho odpověď, netuší že její dopis zadržela Damiana a Antonia ho spálila, protože nechce, aby se Manuel k Matildě vrátil. Otec Urbano se pokouší s Manuelem promluvit, ale ten je velmi zatvrzelý. Josefina přemlouvá bratra, aby zrušil svou plnou moc na spravování jejího majetku a peněz, ale Jose Maria to nehodlá udělat, protože se bojí, že po svatbě Humberto všechny peníze utratí. Adolfo si bere Katalinu za ženu a pak odjíždějí do pronajatého domu, kde mají bydlet. Adolfo také odmítá od doni Juany jako svatební dar peníze. Manuel je nešťastný a chce se zabít, Silvano mu v tom zabrání a doporučuje mu, aby si našel nějakou ženu. Josefina sděluje večer po svatbě Humbertovi pravý stav věcí, ten se rozčílí a odchází do domu své matky. Tam všem prozradí, jakou lest na něj Jose Maria ušil, ale jeho matka Augusta ho přesvědčí, aby se k Josefině vrátil. Matilda navrhuje Rosarii, aby pracovala jako švadlena, a upravovala a šila šaty bohatým rodinám. Adolfo se po nahlášení v kasárnách vrací ke Katalíně, která ho očekává v novém domě, kde mají strávit svatební noc.

42. Humberto je rozzuřený, že ho Josefina podvedla s penězi, které spravuje její bratr a odjíždí na statek. Josefina namluví svému bratrovi, Jose Mariovi, že se s ní Humberto vyspal a proto si přeje, aby plnou moc zrušil. Její bratr však v žádném případě neuvažuje o zrušení plné moci a oznamuje Josefině, že se o tom začnou bavit, až se jí narodí dítě. Zanechává svou matku, sestru i tetu bez prostředků. Matilde vymyslí, že prostřednictvím Rosarie budou šít a požádá svojí přítelkyni Pilar o to, aby ji doporučovala jako švadlenu. V domě Pilar se Matilda setká s poručíkem Yvesem Santibanesem, kterému se na první pohled zalíbí. Manuel řeší v nemocnici problém epidemie tyfu, který se mu nakonec podaří dostat pod kontrolu jen s malými ztrátami na životech vesničanů. Matilda neustále myslí na Manuela, uvědomuje si svou chybu, ale zároveň doufá, že ji odpustí, protože ho celým srdcem miluje. Catalína s Adolfem žijí ve městě. Prudencie a Matilda učí Rosarii psát, číst a počítat. Antonia se s Manuelem vyspí a stává se jeho oficiální milenkou. Antonia najde zástavní listiny na dům Matildina otce a rozhodne se, že je před Manuelem schová a nechá u notáře tajně dům převést na Manuelovo jméno. Manuel přijde oznámit otci Urbanovi, že s ním Antonia žije, ten se na něj rozhněvá a vyhodí ho z kostela. Rosaria upravuje šaty paní Lisardyové a ta je velmi spokojena a doporučuje jí dál. Humberto se přizná Renatovi, že nemůže po Josefině nic chtít, protože s ní nespal a ani to nedokáže.

43. Antonia žádá Damianu, aby jí pomohla vymyslet způsob, jak se zbavit Matildy. Manuel se přiznává Silvanovi, že na Matildu stále myslí. Catalina Solisová se v obchodě potká s Matildou a prozrazuje jí, že se vdala za Adolfa. Po celém městě se šušká, že Matilda šije šaty pro bohaté rodiny, tato informace se dostává i do kasáren a Adolfovi ji sděluje jeho přítel Santiago. Sixto o této záležitosti informuje Manuela v dopise, a ten se slituje a rozhodne se vyplácet Matildě měsíčně malou apanáž. Augusta sleduje Rosarii do zahradního domku, kde tajně šije, a požaduje vysvětlení, proč chodí tak krásně oblečená ven a nakupuje látky. Rosaria jí prozradí pravdu a Augusta v rozčilení vykáže Matildu, která má co nevidět rodit, z domu. Matilda s tetou, Rosarií a služkou odcházejí do Manuelova domu, který nikdo neobývá. Adolfo není příliš nadšen myšlenkou, že se Catalina přátelí s Matildou a kategoricky odmítne jít k nim na návštěvu. Catalina si začíná myslet, že ta dívka, kvůli které se dostal do všech nesnází, je Matilda, ale nahlas nic neřekne. Damiana navrhne Antonii, že napíše svému kmotřenci, který za peníze udělá cokoli, a až se zbaví Matildy, tak si Antonia bude moci Manuela vzít. Otec Urbano přemlouvá Manuela, aby jel za Matildou a zkusil se s ní udobřit. Zároveň je svědkem Manuelových lékařských schopností, když se mu u těžkého porodu jedné služky podaří dítě otočit, aby oba dva přežili. Manuel dostane strach o Matildu a začne uvažovat o tom, že se za ní vypraví. Mezitím Matylda rodí, porod je velmi těžký, ale nakonec se jí narodí krásný chlapec. Humberto běží za Augustou a oznamuje jí šťastnou novinu a také posílá telegram Manuelovi. Matilda se raduje z dítěte, ale rozhodne se, že když Manuel neprojevil zájem, že dítě bude jen její.

44. Matilda nevěří, že se Manuel přijede podívat na svého syna. Manuel však dostal telegram od Humberta, takže ví, že je dítě na světě. Rosaria je rozzlobená, že Manuel nestojí o své dítě a oznámí Matildě, že pokud se s ní Manuel neusmíří, že mu prozradí, že je jeho matka. Antonia se bojí, že se Manuel vrátí k Matyldě a tak vymyslí s Damianou plán, že nechají Matildu zavraždit. Damiana napíše svému kmotřenci. Catalina se od Adolfa dozvídá, že jeho milou byla Matilda. Je z toho zdrcena, ale nevyčítá mu nic, je ráda, že si ji vzal a učinil ji na ten krátký čas její nemoci šťastnou. Otec Urbano přesvědčuje Manuela, aby jel za Matyldou, ale ten se tomu brání. Všichni si myslí, že je tak hrdý a pyšný, ale Manuel se přizná Silvanovi, že je to proto, že Matildu stále miluje a že by před ní klekl na kolena a prosil ji, aby se vrátila. Na Manuelově statku se skryjí povstalci, kteří přepadli vojenský konvoj a hledají je vojáci. Manuel se s nimi dohodne na spolupráci a podpoře svrženého prezidenta Alvárese. Antonia požádá Manuela, aby mohla jet na nákupy do Siudad Trinidad a přijedou samozřejmě do Manuelova domu. Tam se s Matildou pohádají a Matilda je obě, právem paní domu, vyhodí. Antonia s Damianou odcházejí do hotelu. Damiana se setká se svým kmotřencem Chuchem a probírají způsob zavraždění Matildy. Ten večer však přijíždí do města i Manuel. Je velmi překvapen, když se od svého sluhy dozví, že tam Matilda už nějaký čas bydlí a jde za ní do pokoje. Matilda se mu snaží vysvětlit, jak se vše přihodilo, ale Manuel je příliš zraněný ve své mužské ješitnosti, že vybuchne a odejde pryč. Silvano si všimne, že se někdo plíží po střeše a srazí toho muže k zemi. Ten je na místě mrtvý a sluha Tomas v něm pozná Damianina kmotřence. Silvano to oznámí Manuelovi a ten se pak vydává do hotelu za Antonií a Damianou.

45. Manuel se dozvídá, že Adolfo žije v Siudad Trinidad. Dozvídá se to přímo od Cataliny, kterou potkává na ulici. Manuel jde okamžitě za generálem Domingesem a shání se po Adolfovi. Dozvídá se ale, že na několik dní odjel. Rosario si chce s Manuelem promluvit, protože se dozvídá, že Manuel chce Matildě sebrat malého. Rosario nechce dovolit, aby se opakoval její příběh. Catalina prosí Matildu, aby přemluvila svého manžela, aby se nemstil Adolfovi. Po scéně s Rosario Silvano prozradí Manuelovi, že Rosario je jeho matka. Manuel chce vědět od Matildy, jak dlouho to věděla. Matilda mu vše poví, prosí ho také, aby z ohledů ke Catalině zapomněl na souboj s Adolfem. Manuel odmítá.

46. Manuel dojde pro Rosario k Matilde domů a odvede ji k sobě. Adolfo se vrací do města. Humberto chce, aby Josefina zrušila plnou moc, kterou dala svému bratrovi, aby spravoval její majetek. Catalina a Prudencia naléhají na Matildu, aby zkusila přemluvit Adolfa, aby zabránil střetu s Manuelem. Manuel se snaží najít cestu k Rosario, ale jejich vztah je velice napjatý. Matilda se vydá za Adolfem a snaží se ho přemluvit, ale zdá se, že nemá úspěch ani u něj. Manuel jde za Adolfem a u jeho domu se potkává s Matildinou služebnou. Otevřít mu přichází Adolfo.

47. Manuel vyzve Adolfa na souboj a Adolfo přes všechna naléhání Matildy přijímá. Catalina je na tom čím dál tím hůř a doktor jí už nedává moc času a proto jí Adolfo zprávu o souboji zamlčí. Antonie opět uráží Rosario, Manuel to slyší, řekne jí, že to je jeho matka a žádá Antonii, aby odešla z domu. Rosario se svěří Silvanovi, že se velmi bojí o Manuela. Silvano by jí rád nějak pomohl. Ramón si nechává prověřit Manuela, protože mu je podezřelé, že Manuel odmítá dát část svého dobytka pro armádu. Matilda je nešťastná kvůli tomu souboji a slibuje bohu, že pokud to Manuel přežije, nechá mu svého syna. Díl končí v parku těsně před soubojem.

48. Souboj se neuskutečnil, protože nějaký neznámý útočník vystřelil na Adolfa. Nikdo neví, kdo to udělal, ale všichni podezřívají Manuela. Matilda mu chce pomoct a běží za Adolfem do nemocnice, aby zjistila pravdu. Ten je ale v bezvědomí. Matildu tam zastihne Manuel, který je naštvaný a rozhodne se, ji i s dítětem vzít k sobě domů. Po městě se začínají šířit klepy o sporu mezi Adolfem a Manuelem. Adolfo žádá Delfina, aby pravdu o jeho stavu, řekla Catalině Matilda. Ta se bojí ještě více naštvat Manuela a posílá tam Rosario. Ramón zjišťuje, že Manuel nejspíš pomáhá povstaleckým vojskům a rozhodne se s Priscem najít proti němu důkazy. Adolfo je na tom velmi špatně.

49. Po městě se klep o souboji začíná velmi rychle šířit a většina lidí si ho už začíná spojovat s Matildou. Adolfo je v nemocnici, blouzní a v horečce řekne Manuelovo jméno. Všichni to berou tak, že Manuel je pachatel a rozhodnou se Manuela zatknout. Nicméně Matilda ví, že je její muž nevinný a jde za Adolfem do nemocnice, aby od něj zjistila pravdu. Manuelovo zatčení se nelíbí Ramónovi, který by Manuela mnohem raději obvinil z něčeho závažnějšího, jako je vlastizrada. Je totiž přesvědčen, že Manuel podporuje povstalecké vojsko. Silvano se svěří Manuelovi, že on z obavy o Manuelův život vystřelil na Adolfa. Manuel jde do vězení a nechce, aby se Silvano přiznal. Ještě před tím, než jde Manuel do vězení, zajde za Antonií, rozchází se s ní a navrhuje jí, že jí koupí dům. Renato jde za Pilar a žádá jí pro "jistou dámu" o adresu jejího stylisty.

50. Adolfo se dostává z nejhoršího. Delfino mu říká, že ho postřelil Silvano, ale Adolfo trvá na tom, že nikoho neviděl. Ramon zakazuje Pilar stýkat se s Matildou kvůli její špatné pověsti. Snaží se zařídit Manuelovo propuštění, ale ne proto, že věří v jeho nevinnu, ale proto, že ho chce usvědčit ze zrady. Adolfo odmítne podepsat obvinění proti Manuelovi, protože nevěří, že by toho Manuel byl schopen, a ten se dostává z vězení. Ihned jde navštívit Adolfa, a ten mu říká, že nikdy s Matildou nespal, protože ona to nechtěla. Matilda se svěřuje Rosario, že chce utéct, ale ta jí to rozmlouvá. Svěří se jí, že kdysi pracovala v nevěstinci. Rosario varuje Manuela, že chce Matilda odejít.

51. Manuel stále není schopen Matyldě zcela odpustit a podle toho s ní také jedná. Situace je mezi nimi velice napjatá, navzdory všemu se ale stále vzájemně milují. Josefina nabízí Humbertovi, že zruší bratrovi plnou moc, Humberto jí však odpovídá, že už její peníze nechce. Manuel se dozvídá, že Antonia poslala k notáři listiny ohledně domu Peňalverových. Silvano není k nalezení. Augusta žádá Adolfa, aby tvrdil, že se souboj má konat kvůli hádce při karetní hře. Za Manuelem přijde Amadeo Corona. Bušon, kterého přivedl Renato, se snaží vylepšit Josefinin zjev. Abelardo začíná mít podezření, že Manuel spolupracuje s povstalci. Otec Urbano je překvapený, že Manuel a Matilde se ještě nedohodli na jménu pro svého syna. Rovněž se rozzlobí, když se dozví o chystaném souboji. Catalina prosí doňu Juanu, aby nějak zařídila odvolání souboje. K témuž se Matilde snaží přemluvit Manuela, ten ale striktně odmítá.

52. Od svého synovce Prisca se doňa Juana dozvídá, že Manuel je v podezření, že spolupracuje s povstalci. Rozhodne se, že ho bude varovat a doufá, že Manuel na důkaz svojí vděčnosti odvolá souboj s Adolfem. Rozjede se tedy do domu Fuentes Guerových. Dům hlídá tajná policie, sledují každé hnutí v domě. Matilda, Prudencia a Augusta dělají přípravy na křtiny. Matilda a otec Urbano se snaží varovat Coronu, ten ale vůbec nepřijde. Policie Manuela nemá důvod zatknout. Objeví se Silvano. Zdá se, že Manuel se skutečně udobřil s Matildou. Pilar se také dozvídá o podezření, které má policie ohledně Manuela. Manuel se rozhodne, že se s Matildou vrátí na statek.

53. Ve městě se objeví Marianne, neteř Manuelova otce. Vědí o tom Damiana a Antonia. Manuel zajde za Adolfem a sdělí mu, že odvolává souboj. Adolfo je již doma z nemocnice. Proměna Josefiny je hotová, dokonce i Umberto si všimne, že nový účes jí sluší. Pilar navštíví Matildu, aby jí řekla, co se dozvěděla, když ta Ramonem přišel Abelardo. Ramon se o návštěvě dozví a velice se zlobí. Humberto a Josefiny budou kmotry malého Manuela. Prisko Dominges zuří, protože si dá dvě a dvě dohromady a je mu jasné, že Manuela varovala jeho teta Juana, nemůže ale vůbec nic dělat. Augusta si i nadále nechává peníze, které Manuel po dobu odloučení posílal Matildě. Prudencia se na ni proto zlobí.

54. Ramon se zlobí na Pilar, že byla za Matildou a zakazuje jí se s ní stýkat. Stále trvá sledování Manuela, jestli nepatří k přívržencům povstalce Alvarese, aby tak mohl být odsouzen za vlastizradu. Manuel kupuje Matildě jako dárek za narození dítěte náhrdelník, od Efraina se dozvídá, že Augusta si ponechávala výživné, které Manuel posílal Matildě. Damiana přivádí do domu Marii, která je dcerou sestry zesnulého Manuelova otce Joaquina. Ukáže se, že to ale není Marie, ale Marianne, dívka - sirotek, která s Marií vyrůstala. Pravá Marie ze žalu nad matčinou smrtí odešla do kláštera a Marianne, která se ocitla sama a bez peněz si vzpomněla na Joaquina, po kterém doufala, že by mohla dědit. Marianne se náhodně setkává s Yvesem, který je pravým bratrancem Marie. Yves. Slíbí, že ji neprozradí, hodlá hrát tuto hru s ní, doufá, že z toho též něco vytěží. Yves se uchází o Antonii, která stále běduje po Manuelovi, ale Damiana ji hodlá vrhnout do náručí Yvese. Manuel přijímá Marianne-Marie ve svém domě. Matilde žárlí a Rosario se před ní stydí. Manuel Marianně otevřeně přiznává, že je nemanželský syn. Ramon uvažuje o možnosti nastrčení falešného svědka, aby dosvědčil Manuelovo napojení na povstalce.

55. Matilde se dozvídá, že Antonia ničila dopisy, které psala Manuelovi v době jejich rozchodu. Antonia nakonec přijme od Manuel nabídku, že jí koupí dům a použije to jako záminku, aby to vmetla Matildě a navíc jí řekne, že je to dům určený k tomu, aby se s Manuelem i nadále scházela. Ještě před tímto sdělením Antoia na ranči políbí Manuela a řekne mu, že ho bude navždy milovat, uvidí to Matilde. Antonia je bez sebe blahem, že jí může takto ubližovat. Yves s Mariannou se snaží dále zjišťovat informace o Manuelovi a Matildě, aby jim mohli vyfouknout jmění po donu Joaquínovi.

56. Matilda se setkává s Antonií na ulici a Antonie jí řekne, že jí Manuel kupuje dům, aby se tam mohli spolu scházet. Matilda je zničená, potkává Renata a svěřuje se mu. Matka s tetou Matildě radí, ať to nechá být. Renato s Humbertem nabízejí svou pomoc Manuelovi, ale ten to odmítá a rozhodne se s Matildou promluvit.Mezitím si to Antonie rozmyslí a řekne Sixtovi, že dům nechce. Po krátké výměně názorů se Matilda s Manuelem opět usmíří. Catalina je na tom stále hůř, ale přemluví Adolfa, aby se spolu milovali. Vrcholí přípravy na křtiny.

57. Koná se křest dítěte. Nikdo z dvou set pozvaných lidí ale na oslavu nepřijde. Nejprve je Matilda moc smutná, ale pak je ráda, že to strávili s rodinou. Josefina v rukou stylisty nesmírně zkrásní a všem se moc líbí. Promluví si s ní Augusta a přesvědčuje ji, ať svěří své peníze Humbertovi. Prisco chce poslat Adolfa s vojskem pryč z města a ten, přestože je Catalině čím dál hůř, přijímá. Catalina se svěřuje Juaně, že ví, že Adolfo pořád miluje Matildu. Abelardo se svými muži s Ramónovým souhlasem zatýkají Amadea. Antonia s Damianou pokračují v plánech na získání Manuela.

58. Amadeo je chycen a přiveden do kasáren. Ramon je odhodlán z něho pomocí velmi drastických metod vymámit důkazy proti Manuelovi. Adolfo se připravuje na cestu na sever, ale Juana si myslí, že by to ještě zhoršilo Catalinin stav a přemlouvá ho, ať nikam nejede. Adolfo trvá na tom, že generálův rozkaz uposlechne. Antonie napíše Matildě anonym, že je těhotná a slíbí Adolfovi, že mu dá informace o Amadeu Coronovi. Zařídí nečekané setkání mezi Adolfem a Matildou a ještě s pomocí Damiany tím způsobí další konflikt mezi Matildou a Manuelem.

59. Pokračuje konflikt mezi Manuelem a Matildou, který způsobila Antonia. Manuel probírá situaci se Sixtem, ten se Matildy zastává. Manuel začíná tušit, že v tom všem má prsty Antonia, jde za ní a přestože ona zapírá, je Manuelovi jasné, že to způsobila ona. Večer se s Matildou opět usmiřují. Manuel si všimne, že už ho nikdo nehlídá a požádá Renata, aby mu zjistil, jestli opravdu zadrželi Amadea, tak jak si to myslí. Abelardo se svými lidmi týrá Amadea a snaží se z něj dostat důkazy proti Manuelovi. Abelardo jde za Priskem a řekne mu, že se rozhodl, že vezme k výslechu Matildu. Prisko je pobouřen a rozhodne se do toho zasáhnout.Doňa Juana jde navštívit Priska a přimlouvá se za to, aby kvůli Catalině Adolfa nepouštěl z města. Prisko souhlasí a přiděluje Adolfovi Amadeuv případ. Adolfo zatím bezvýsledně vyslýchá Amadea.

60. Augusta a Prudencia jsou za Adolfem, aby po něm požadovaly vysvětlení jak to, že se sešel s Matildou. Místo s Adolfem ale mluví s Juanou. Zaslechne je Catalina, je velice smutná, protože si myslí, že ji Adolfo podvádí. Prisko Domineges pověří Adolfa vedením vyšetřování Amadea Corony. Renato se snaží z Ramona dostat další informace. Marian a Ives dál pletichaří, dokonce přijdou za Ramonem, aby zpochybnili, že Manuel zdědil majetek svého otce skutečně oprávněně. Policie přijde k Manuelovi domů, aby předali předvolání k výslechu Matildě. Humberto se popere s Abelardem. Manuel jde k Ramonovi domů, aby nabídl svoji dobrovolnou výpověď. Chce tím uchránit Matildu před předvoláním na policii.

61. Manuel přijde na policii, ale v Abelardově kanceláři je Adolfo a zabrání Manuelovi vypovídat, protože případ spadá pod vojenské právo. Matilda i Rosario jsou zděšené, když zjistí, co chtěl Manuel udělat. Adolfovi není příjemné, že musí vést právě toto vyšetřování, nechce ale zradit generálovu důvěru. Vyjde najevo, co stálo v anonymním dopise, který dostal Adolfo. Catalina je šťastná, že je jí Adolfo věrný. Dozvídají se to i Augusta s Prudencií a Matilda s Manuelem. Manuel jde žádat Antonii o vysvětlení. Ramon zařídí, že radní seberou případ Amadea Corony vojsku. Marian se snaží ukrást závěť Manuelova otce.

62. Matilda stále naléhá, aby Manuel přijal Adolfovu pomoc, Manuel vytrvale odmítá. Matilda se nakonec domluví s Prudensií a ta jde požádat o pomoc doňu Juanu. Juana se snaží získat od Adolfa informace, ale ten jí je odmítá dát. Prisko Domingues nechá zaznamenat výslech Amadea Corony. Antonia se v hlavním městě dozvídá, že z dědictví po jejím otci nezbývá prakticky nic. Manuel se od Damiany dozvídá, že o Amadeu Koronovi se Antonia dozvěděla od Mari. Humberto zjišťuje, že Josefina požádala Renata o pomoc se svým vzhledem.

63. Abelardo si přichází s novým příkazem do kasáren pro vězně Amadéa Koronu a chce ho usvědčit ze spolupráce s Manuelem Fuentesem Gerou, kterého se snaží obvinit z vlastizrady. Doňa CHuana přichází do kasáren a snaží se od Priska zjistit, co se děje. Prisko své tetě prozradí, že má svědky podepsanou Koronovu výpověď, že Manuela nezná a že s ním nikdy nespolupracoval. Adolfo se bojí, že policie předvolá k výslechu i Matyldu, protože vyšetřování již převzala policie. Augusta se snaží sehnat přátele, kteří by se zasadili o záchranu Manuela, vydá se s PRudensijí za Ramónem, ale bohužel neví, že on je jedním z těch, kteří se chtějí Manuela zbavit. Ramón proto svou pomoc přislíbí jen velmi vyhýbavě. Chosefína je nešťastná, že Umberto je zřejmě impotentní a nechce se léčit, promluví si s otcem Urbánem a ten jí přislíbí, že to sdělí Manuelovi, který mu určitě pomůže. Marijana ukradne z Manuelovi pracovny závěť a dopisy, které chce předložit jako důkaz, že Manuel není syn dona CHoakýna a že jedinou dědičkou je ona. Abelardo přijde Manuela a Matylu předvolat k výslechu. Manuel se nejdřív brání tomu, aby šla i Matylda, ale situaci na poslední chvíli zklidní doňa Chuana. Naznačí Manuelovi, aby se nebál a Matyldě prozradí, co se dozvěděla od Priska. Rosárije to při loučení oznámí i Manuelovi. Augusta s Prudensijí čekají v Adolfově domě na doňu Chuanu, která jim oznámí, že Matylda s Manuelem byli předvedeni k výslechu na policii. Augusta omdlí. Kolem policejní stanice se také pohybují Amadéovi přátelé, kteří se snaží osvobodit svého velitele. Antónije se vrátila z města se zprávou, že jí nezbyly žádné peníze. Manuela a Matyldu při výslechu oddělili a nedovolili ani jejich advokátovi a ani otci Urbánovi, aby byli přítomni. Manuel se hrozí toho, jak s Matyldou budou zacházet. Abelardo ji zcela záměrně vede přímo do cely k zmučenému Amadéovi, protože se spoléhá na to, že Matylda to nevydrží a svého manžela prozradí.

64. Abelardo přivede do vězení za Amadéem Matyldu a doufá, že jí tak vyděsí, že začne vypovídat. Matylda se opanuje a neřekne nic. Pak vyslýchá Manuela a namluví mu, že Matylda vypověděla, že se s Amadéem znali a že mu prodal dobytek. Manuel je nejdříve zmaten, ale pak pochopí, že je to lest. Umberto a otec Urbáno vniknou do kanceláře Benýtese, který právě vyslýchá Manuela a tím ho dostanou ven. Ramón je velmi zklamán, když mu přijde Abelardo oznámit, že Manuel i Matylda kategoricky odmítli spojení s Amadéem Koronou a Abelardo přikáže přitvrdit v Amadeově mučení, aby promluvil. Yvs se vyptává Ramóna na závěť a možnost prokázat její neplatnost, pak přemýšlí, jak zvrátit situaci s vyšetřováním Korony, protože kdyby byl Manuel odsouzen, tak by jeho majete, který chce získat Marijana, propadl státu. Yvs také nabídne Abelardovi, že Amadéa vyslechne pomocí nových metod. Antónije přemýšlí, kdo by ji pomohl usvědčit advokáta jejího otce z podvodu, protože jí zřejmě připravil o peníze. Manuel a Matylda se vracejí do svého domu, ale v noci je přepadne jeden Amadeův přítel, protožre se snaží zjistit, co se na velitelství stalo. Snaží se Amadea vysvobodit. Augusta propadá depresím, že je společensky znemožněná a ani Umberto ji nedokáže uklidnit. Siksto radí Manuelovi, aby se raději do ničeho nepletl a podle domluvy odjíždí s otcem Urbánem na San Kajetáno. Katalína se svěřuje své kmotře doně CHuaně, že je Adolfo dobrý člověk a skvělý manžel. Lituje, že musí zemřít, protože ho velmi miluje. Katalína dostává velký záchvat kašle a omdlí.. Garsa a dva dozorci mučí Amadéa, aby ho donutili promluvit. Adolfo vyznává lásku Katalíně, ona mu na oplátku děkuje za to, že ji učinil šťasntou. Lékař Adolfovi oznamuje, že se již nedá nic dělat a že se nezadržitelně blíží Katalínin konec.

65. Adolfo sděluje doně CHuaně, že Katalína brzy zemře, rozhodnou se poslat telegram jejím rodičům, aby se s ní přijeli rozloučit. Otec Urbáno prosí Manuela, aby promluvil s Umbertem o jeho impotenci, ale nesmí prozradit Chosefínu. Manuel se rozhodne pomoci k útěku Amadéovi Koronovi a spojí se s jeho přáteli. Domluví se s Lorensem Rochasem, že se pokusí podplatit nějakého úředníka. Úkol připadne Renátovi, který je znám tím, že pro peníze udělá všechno. Ramón zakazuje Abelardovi další mučení, protože se bojí, že Amadéo Korona zemře dřív, než něco prozradí. Yvs Santibáněs přichází do vězení za Koronou a přinese mu dýku, aby spáchal sebevraždu a uchránil se dalšího mučení, Korona pochopí, že nejde o lidský soucit, ale že tím něco sleduje. Generál Prisko poskytuje Adolfovi dovolenou, aby mohl setrvat u Katalíny do její smrti. Za Adolfem přichází Yvs a zjišťuje u něj informace ohledně Manuelovi minulosti a prozradí mu, že Marie de la Roket měla všechno zdědit. Katalína prosí Adolfa, aby jí splnil poslední přání a požádal Matyldu, aby jí přišla navštívit i se svým synem. Amadéo Korona zabije strážce a chystá se utéct, mezitím tam přichází Renáto, který v cele zůstane, aby zamaskoval jeho útěk. Koronovi přátelé na něj čekají před velitelstvím a odvážejí ho pryč. Abelardo běží rychle oznámit Ramónovi, že Korona zmizel.

66. Amadeo Korona uteče z vězení, pomůže mu Renato, ale především Ivs Santybaňes, který mu dá dýku – sice si představuje, že Amadeo ji použije jinak, ale ten podřízne krk žalářníkovi a uteče. Umberto se Manuelovi svěří se svými problémy, ten mu poradí, aby se odjel léčit do hlavního města. Ramon a Abelardo zatím tají, že Amadeo uprchl, chtějí oddálit chvíli, kdy budou muset Manuelovi povolit opustit město. Renato má podezření, že to byl Ivs, kdo podstrčil Koronovi nůž. Ivs zajde za falsifikátorem Paskalem a chce po něm, aby zfalšoval závěť Choakina Fuentese Gery. Chce, aby se zdálo, že podpisy svědků někdo zfalšoval. Katalina je na tom velice zle a žádá Matyldu, aby se po její smrti trochu starala o Adolfa, Matylda se brání jí to přislíbit. Manuel dá Matyldě listiny, které z ní dělají majitelku domu Ilaria Peňalvera.

67. Umberto odmítá Chosefininy peníze, aby mohli oba odjet do hlavního města, kde by se Umberto podrobil léčení. Když Manuel přijde za Umbertem dozví se od Chosefiny, že z léčení nic nebude, protože Umberto je příliš hrdý než aby přijal její peníze. Benytesovi nezbývá nic jiného než dovolit Manuelovi opustit město. Před odjezdem na statek se Manuel rozhodne, že nechá nějaké peníze Matyldině matce i Umbertovi. Mari a Ivs znovu řeknou Ramonovi o svých „pochybnostech“ ohledně toho, zda je Manuel skutečně synem Choakina Fuentese Gery. Ramon ihned požádá Benytese a Ivse, aby s ním jeli vyšetřovat do Barankyljas. Manuel zjišťuje, že se ztratila závěť jeho otce. Podezřívá Mari. Uražená Mari odchází z jeho domu. Sixto mu nasadí brouka do hlavy, protože mu řekne, že Mari může mít v úmyslu závěť napadnout. Ivs získá kopii závěť a zabije Paskala, aby nikomu nemohl nic říct. Ivs ovšem netuší, že Renato ho celou cestu sledoval. Manuel, Matylda a Rosario se chystá k odjezdu na San Kajetano.

68. Manuel se vrací s rodinu do San Kajetána. Všichni se radují, ale diví se nad proměnou Rosario. Silvano všem sdělí, že Rosario je Manuelova matka. Ramon jede s Abelardem a Avesem za Otcem Urbanem, vyptávají se ho na Joaquina Fuentese Gueru a vysloví domněnku, že Rosario třeba lhala. Sixto přislíbí Antonii pomoc a při stíhání jejího správce peněz se zároveň se nabídne, že ji půjčí. Sixto se táže Marianne, jestli neví něco o závěti. Rodina Herediových navštěvuje Catalinu, ta je v posledním tažení. Rodina si uvědomuje, jak moc Adolfo jejich dceři pomohl a že ji učinil šťastnou a usmiřuje se s ním.

69. Catalina umírá, všichni truchlí. Marianne pronikne pod průhlednou záminkou do Manuelova domu a nechá v pracovně duplikát závěti. Manuel se snaží přiblížit k Rosario a rozmlouvá s ní, ta je vystrašená, nechce, aby odhalil její temnou minulost, o které ví jen Matilde a Urbano. Marianne i Yves všude roznášejí, že Rosario lhala a že Manuel není synem Fuentese Guerry. Humberto se dostává na lepší cestu, odmítá Manuelovy peníze. Abelardovi přišli informace o Rosario, z nichž se dozvídá, že se živila jako prostitutka.

70. Sixto posílá Manuelovi na San Caetana telegram, aby se urychleně vrátil do Siudad Trinidad, protože tam Mariana a Yv rozšiřují klevety, že není synem dona Joaquina. Matilda s Rosárií chtějí odjet s ním, ale nakonec zůstávají na statku. Ramón kuje pikle proti Manuelovi a s pomocí Abelarda najde svědky, kteří potvrdili, že Rosarie se jako mladá věnovala prostituci. Ramon chce napadnout testament dona Joaquina, aby pomohl Marianě k dědictví tím, že prokáže, že Manuel není jeho syn a že je podvodník. Ramón si jede ke guvernérovi pro svolení započít proces, ale je upozorněn, že jakmile se mu nepovede to prokázat, že to Ramóna bude stát místo. Sixto se snaží pomoci Antonii, aby přežila a rozhodne se dát přezkoumat vedení jejího dědictví, protože se domnívá, že právník jejího otce jí ho ukradl. Renato sdělí své sestře Pilar, že asi tuší, kdo a co za tím vším je, ale jeho rozhovor vyslechne Ramon a pohrozí Renátovi, že jestli promluví, že přijde o život. Abelardo nabídne Ramonovi, že zabije otce Urbána, aby bylo co nejméně svědků, kteří by mohli jejich plány ohrozit. Manuel se vydává za Antonií a nabízí svou pomoc, Antonie odmítá. Manuel se Sixtem tedy vymýšlejí, jak nejlépe ji zajistit. Manuel v legraci nadhodí, že by si Sixto mohl Antonii vzít za ženu, ten se jen mlčky usmívá. Ramón doprovází Marianu k soudu, kde vznesou žádost o napadení testamentu.

71. Celé město Siudad Trinidad si šušká o sporu Manuela a jeho sestřenice Mary o dědictví po Joaquinovi Fuentesovi Gerovi. Mary zpochybnila testament a tak se dal do pohybu soudní kolotoč. Manuel se snaží zjistit, oč přesně jde, také shání pro Antonii práci, protože od něj odmítla vzít peníze. Abelardo poslal své lidi pro Rosarii na San Caetano a nechal ji předvést k výslechu. Agent Garsa vyláká otce Urbana do lesa a tam ho zabije, aby nemohl svědčit. Matilda se urychleně vydává za Manuelem do Siudad Trinidad. Antonie je předvolána k identifikaci podpisu svého otce, ale ten není pravý. Manuel si myslí, že se mu chtěla pomstít, ale Antonie mu sdělí, že mluvila pravdu. Manuelovi dojde, že jde o falešnou kopii otcovy závěti. Pilar začíná žárlit na Marianu, která k nim dochází za Ramónem. Renáto se na oko skamarádí s Yvem, aby z něho dostal informace, jak se věci vyvíjejí, ale přitom zamlčuje Manuelovi fakta, aby ho Ramon nenechal zabít.

72. Rosario se pokouší utéct. Silvano jí to rozmlouvá. Matilda se jí snaží uklidnit. I Manuel tvrdí, že se na matku nezlobí. Matilda přesvědčuje Manuela, že s ním zůstane, i když nebudou mít peníze. Marianne se těší na Manuelovy peníze a flirtuje s Ramonem. Adolfo se svěřuje Delfinovi, že pořád miluje Matildu. Pilar doma zaslechne, že se muži chystají zatknout Rosario a rozhodne se Manuela varovat. Ten rychle připraví věci a spolu s Rosario a Silvanem prchá z města. V patách jsou jim ale Abelardovi muži. Jedna hlídka Manuela pozná, chce je všechny zatknout, ale Silvano se rozhodne jim uniknout. Vůz se v zatáčce převrátí a všichni padají do řeky a policie si myslí, že zemřeli. Augusta se od guvernéra dovídá o Rosariině minulosti a je šokována.

73. Humberto vykládá Josefině o událostech v rodině. Ta se staví na stranu Peňalvérů a zastává se Rosario. Všichni havárii vozu přežili, ale Rosario je zraněná. Manuel pošle Silvana do Barranquillas a sám zůstává s matkou. Vojáci po dlouhém hledání považují všechny za mrtvé. Oznámí to v Trinidadu a Matylda je nešťastná. Guvernér trvá na tom, aby byl případ co nejrychleji vyřešen a soudce se rozhodne, že vydá rozsudek v Mariin prospěch, ale slibuje, že se nezmíní o Rosarijině minulosti. Damiana začíná pracovat u Mari jako společnice. Mari se těší, až se stane Ramónovou milenkou. Potom, co se Antonie dozví o Manuelově smrti, rozhodne se, že se taky pokusí pracovat u Mari. Adolfo se jde rozloučit s Matyldou a přitom přijde Mari, od které se Matilda dovídá, že Manuelovi bude odebráno jméno i celý majetek.

74. Matilda je nešťastná, že chtějí malému Manuelovi vzít příjmení a Adolfo ji nabízí, že mu dá to svoje. Naznačuje, že tuší, že už stejně brzy zemře. Matilda odmítá a stěhuje se k matce. Nemůže uvěřit, že je Manuel mrtvý a vydá se ho bezúspěšně hledat. Silvano jde do Barranquillas pro kněze, ale tam mu řeknou, že zmizel. Antonia svěří Sixtovi o svůj úmysl pracovat u Marianne. Chce zjistit pravdu o spiknutí proti Manuelovi. Marianne se přestěhuje do Manuelova domu a Ives se dožaduje svého podílu z jejích peněz. Pilar se ostře pohádá s Adolfem a vyčítá mu, že ublížil Matildě. Manuel se dostane do skupiny povstalce Amadea.

75. Umberto se Josefině svěří, že kvůli svému problému navštěvuje lékaře. Josefina ho požádá, aby se nastěhoval k ní do ložnice. Manuel se rozhoduje co dál. Přes malého chlapce pošle Matyldě dopis, kde jí vysvětluje situaci, ale ten dopis zastaví Augusta s Prudencií, rozhodnou se ho Matyldě nedat a samy Manelovi odpovídají. Mari řekne Ramonovi o kufru s penězi a ten ji slíbí pomoc. Renato seznamuje Humberta se svou novou přítelkyní. Je to vzdělaná feministka v kalhotách. Sixto se loučí s Matildou, protože odjíždí do hlavního města. Ubezpečuje ji, že jí Manuel nelhal. Manuel je postřelen.

76. Povstalci se střetnou s vojáky a Manuel je raněn. Silváno s Rosárií jsou zoufalí, ošetřují ho a nakonec se rozhodnou zůstat s povstalci. Humberto zakáže Augustě odjet s Matildou a Manuelitem na rodinný statek, protože situace se stává velmi nebezpečnou. Siksto odjíždí z města a loučí se s Antónií. Antónie nastupuje jako hospodyně do Marianina domu. Hana s Renátem se procházejí po městě a Hana budí všeobecnou pozornost svým mužským oblečením. Ramón se Marianě vyzná ze svých citů a ta je opětuje, stává se jeho milenkou. Silváno s Rosárií čtou dopis od Augusty, ve kterém ho žádá, aby se Manuel vzdal Matildy a svého syna. Rozhodnou se, že to Manuelovi neřeknou. Renáto má podezření na Yva kvůli testamentu Joaquina Fuentese Gery a rozhodne se prohledat jeho pokoj. Opravdu nachází originál testamentu a ukradne ho. Jde za Umbertem, aby zjistil, jak na tom ekonomicky je a zda mu stačí prostředky na zajištění celé rodiny, protože jinak by mu testament vrátil, aby Matylda mohla vznést nárok na majetek. Když zjistí, že se mu docela daří, jde za Ramónem a začne ho vydírat. Chce peníze na vlastní dům, kde by mohl bydlet s Hanou. Yv se přestěhuje k Marianě a pomalu propadává alkoholu. Pilar tajně navštíví Matildu, přestože jí to Ramón zakázal. Večer se celá společnost sejde na náměstí, když v tom vybouchnou kasárna. Nastane panika, všichni jsou vyděšení, protože si myslí, že se povstalci snaží dobýt město.

77. Vztah mezi Josefinou a Humbertem je konečně takový, jak má být. Manuel zůstane s Amadeovými muži. Manuel dostane dopis od Augusty, ve kterém ho žádá, aby dál nekomplikoval život její dceři, když jí teď nemůže nic nabídnout. Generál Dominges padne v bitvě. Manuel odpoví Augustě, ale netuší, že ta o svojí korespondenci s ním mlčí a nechává Matyldu žít v domnění, že Manuel je mrtvý. Mari v Manuelově domě pořádá skandální večírky, které pohoršují celou vyšší společnost. O život přijde Amadeova žena Kamelia a jeho syn Toňito. Manuel Hilario slaví svoje čtvrté narozeniny. Matylda a Josefina se jako dobrovolnice starají o raněné. Jedním z raněných je i Adolfo, znovu se tak s Matyldou setkávají. Renato vydírá Ramona, protože ví o jeho čachrech se závětí Joaquina Fuentese Gery. Adolfo pošle Matildě květiny. Augusta začíná uvažovat o tom, že by nebylo špatné, kdyby se Matilda provdala za Adolfa, který je už plukovníkem.

78. Antonia zaslechne rozhovor mezi Mari a Ivsem. Vyjde najevo, že má přijet jakási druhá Mari, která by mohla zničit jejich plány. Navíc mluví o tom, že Ramon nechal odklidit otce Urbana. Antonia napíše o všem Sixtovi a ten jí poradí, aby dala o těchto novinkách vědět buď Umbertovi nebo Renatovi. Matilde začíná být také přesvědčená, že by pro ni a pro jejího syna možná bylo řešením provdat se za Adolfa. Vyjde najevo, že i Prudensia ví o tom, že Manuel je naživu. Když chce ale povědět pravdu Matildě, Augusta jí v tom zabrání. Manuel a Amadeovi muži se přesunou do blízkosti Siudad Trinidad. Manuel je rozhodnutý za každou cenu se sejít s Matildou a se svým synem. Mari přizná Damianě, že je těhotná. Manuel vidí v zahradě Matildina domu Manuela Hilaria a prohodí s ním pár slov. Nakonec uvidí i Matildu.

79. Manuel se pokusí oslovit na náměstí Matilde, ale Augusta ho zadrží. Nechá hlídat dům, aby se tam Manuel nedostal. Za deset dní mají být zásnuby s Adolfem. A krátce nato svatba. Matilde sděluje Manuelitovi, že Adolfo bude jeho novým otcem. Damiana připraví Marianne odvar na potrat. Marianne za velkých bolestí potratí. Ramon se to dozvídá a je nešťastný. Yves obtěžuje Antonia a chce ji. Ta ho domítá. Ramon není pozván na oslavu Matildiných zásnub a je uražen. Pilar mu to přeje. Guvernér pozvání na svatbu přijímá. Lorenzo na tržišti od Manuelita zjistí, že se Matilde bude vdávat

80. Lorenzo se dozví, že se má Matilde vdávat. Manuel je zdrcen a spolu s Amadeem připraví akci. Adolfo chce přijmout za svého malého Manuela. Mají spolu hezký vztah. Koná se zásnubní hostina Adolfa Matilde. Amadeo tam vtrhne a spolu s Manuelem unesou Matilde a guvernéra.

81. Manuel unesl Matildu ze zásnub s Adolfem, ale Amadéo byl zraněn, proto jedou do nejbližšího kláštera a vydávají se za vojáky, kteří byli napadeni povstalci. Manuel Matildu odmítá a nevěří ji, že to udělala, protože si myslela, že je mrtvý a chtěla synovi zajistit jméno a budoucnost. Humberto se dozvídá, že matka věděla, že je Manuel naživu. Antónie běží oznámit tuto skvělou zprávu Damiáně a zaslechne to i Mariana, dostane strach, že všechno praskne a jde se poradit s Ramónem. Ramón s Abelardem plánují, jak se živého Manuela zbavit. Ramón přesvědčuje guvernéra, že je to záležitost policie, ale ten svěří úkol osvobodit Matildu a přivést zajatce Adolfovi. Abelardo tedy podplatí vojáka, aby Manuela na místě zastřelil, protože kdyby se vrátil jako zajatec, mohly by z toho být jen problémy. Adolfo s Delfínem se připravují s vojáky na střetnutí s povstalci. Ramón požaduje na Renátovi pravý testament, Hana to zaslechne, ale Renáto se vymluví, že neví, o čem je řeč.

82. Amadeo se pomalu uzdravuje. Na návštěvě u Hanny se potkají Josefina s Antonií a ta se svěřuje se svým podezřením ohledně závěti. Tvrdí, že Mary závěť ukradla dala ji Yvesovi, ten vyrobil podvrh. Pravou závěť mu však někdo ukradl. Humberto má podezření, že ji ukradl Renato a díky ní vydírá Ramona už tři roky. Matilda svede Manuela a stráví spolu noc, ale ráno je všechno jako dřív. Humberto vyhledá Renata a obviní ho z vlastnictví závěti, ale Rento to popírá. Manuel se zase pohádá s Matildou. Sixto se vrací do města a probírají s Antonií svoje pochybnosti. Humberto říká matce a tetě o závěti. Povstalci jsou nuceni opustit klášter, ale Manuel nemůže najít Matilde. Odchází bez ní. Matilde se vrací z kaple a je smutná z toho, že ji tam Manuel nechal. Do kláštera přijíždí Adolfo.

83. Při prohlídce kláštera se najdou šaty Matilde, ale matka představená ji neprozradí. Manuel se mezitím rozhodl vrátit pro Matilde a vyčkává před klášterem, jak dopadne návštěva Adolfa. Ten dostává rozkaz vrátit se do města a je nucen zanechat pátrání. Manuel se vrací pro Matilde a ta celá šťastná s ním odchází. Humberto, Josefina, Antonie a Sixto probírají strategii proti Renatovi. Antonie navrhuje dát Renatovi peníze. Adolfo při cestě zpátky nachází v jedné rozpadlé chatrči otce Urbana. Ramon sděluje Mary, že závěť má Renato. Ta to řekne Yvesovi a ten se s Renatem popere. Manuel s Matilde došli do tábora, kde Amadeo vyslovuje svoje pochybnosti. Když by Matilde nechali jít, mohlo by se stát, že je prozradí. Adolfo se ve městě potkává s Ramonem a ten se mu snaží podstrčit názor, že by měl hledat Matilde a Amadea Coronu nechat na něm. Otec Urbano se vydává do domu Penalverových, kde se seznamuje s celou situací.

84. Antonie a Adolfo se náhodně potkávají na ulici a sdělují si novinky. Tak se Antonie dovídá, že otec Urbano žije a Adolfo, že je ještě jedna závěť dona Joaquina. Ramon nechává prohledat celý dům Renata, ale závěť nenachází. Ten závěť schoval přímo u Ramona v domě, protože tam by ji nikdo nehledal. Renato se rozhodne dát závěť Humbertovi, má však podmínku. Nechce, aby se vědělo, že s tím má něco společného Ramon Marquez, protože by to ublížilo jeho sestře Pilar. Humberto souhlasí, ale Renatovi se nedaří závěť z domu odnést. Matilde se chce vrátit k synovi, ale Manuel jí to nechce dovolit. Humberto navštěvuje Adolfa. Ten mu říká, že i kdyby Manuelovi vrátili jméno a majetek bude souzen za zradu a pravděpodobně by ho popravili. Humberto varuje Adolfa, že jestli něco podnikne proti Manuelovi a povede to k jeho zatčení, Matilde mu to nikdy neodpustí.

85. Renato je na ulici přepaden a strašně zmlácen. Adolfo a Ramon se setkávají u guvernéra a ten povoluje Adolfovi odjezd z města, aby mohl pokračovat v hledání Matilde. Ramon nabídne své muže, aby pomohli při hledání Amadea Corony, ale guvernér nesouhlasí. Matilde jde za Amadeem, aby ji dovolil odejít, ale ten odmítá její žádost. Humberto navštěvuje Pilar a chce pomoc při hledání závěti. Mimo jiné jí řekne o milence jejího manžela. Adolfo domlouvá otci Urbanovi schůzku s guvernérem. Mary se pohádá s Antonii a poperou se. Antonie odchází z domu. Pilar nachází závěť a odnáší ji Humbertovi. Ten okamžitě navštěvuje guvernéra a žádá spravedlnost.

86. Znovu probíhají výslechy o pravosti závěti dona Joaquina. Soudce chce vědět zda slyšel i někdo jiný, že Manuel je synem Joaquina kromě otce Urbana. Silvano žádá Manuela o ruku jeho matky Rosarie a ten nemá nic proti. Antonie je obviněna z krádeže šperku Mary. Musí do vězení. Hanna je rozezlena a v domě Mary, kde se zrovna nachází i Ramon ztropí skandál a Mary i Ramonovi vyhrožuje. Jestli nestáhne Mary to obvinění postará se, aby se všichni dozvěděli, že ukradli závěť, nechali ji zfalšovat, zmlátili Renata a uvěznili otce Urbana. Ramon dostane strach a donutí Mary obvinění odvolat.  Chuy došel se zprávami ohledně Manuelita. Vypráví jim vše a Manuel pochopí, že otec Urbano žije. Adolfo v převlečení za chudáky pátrá po povstalcích. Matilde má povoleno odejít za synem, ale ta se bojí, aby Adolfo Manuela nenašel a tak tajně po milování s Manuelem odchází.

88. Otec Urbano jde za biskupem a svěřuje se mu se svým problémem. Biskup žádá guvernéra, aby celou záležitost se závětí vyřešil v Manuelův prospěch. Guvernér ale má v úmyslu do ničeho nezaplétat Ramóna. Silvano se svěřuje Rosario, že ji miluje. Rosario vypadá docela potěšena, ale tvrdí, že si musí promluvit s Manuelem. Když je s Manuelem Gerardo se ho pokusí zastřelit, ale Rosarijo nastaví vlastní hruď. Přes veškerou Manuelovu pomoc umírá. Před tím ještě řekne Silvanovi, že ho miluje a žádá Manuela, ať odpustí Matildě. Silvano je zoufalý a Gerarda, kterého Amadeovi muži spoutali, někam odvádí. Delfino najde Matildu, ta se mu snaží utéct a do toho přijede Manuel.

89. Rosario umírá. Silvano vede jejího vraha do města, aby dokázal, jaký je Adolfo zbabělec, že nechá vraždit ženy. Adolfo odmítá zodpovědnost, zjišťuje, že Gerardo byl do oddílu zařazen z popudu Abelarda a tak ho nechá za zneužití moci zavřít. Ramon se ho snaží zachránit, tak nechá otrávit Rivase, aby proti nim nesvědčil. Renato přizná před guvernérem, že pravou Manuelovu měl v rukou on a že mu za jeho mlčení musel Ramon platit. Guvernér ale odmítá Ramona jakkoliv potrestat. Pouze slibuje znovu otevření Manuelova procesu a navrácení majetku. Manuel je však oficielně považován za vlastizrádce. Matilde chce vzít do tábora malého Manuela. Uvažují o tom, že by požádali Humberta, aby ho zavedl někam mimo město, kde by si ho pak vyzvedli. Asuncion upozorňuje Manuela, že se Amadeo nějak moc točí kolem Matilde.

90. Do města přichází pravá Marie de la Roquette, která je novickou. Jde do domu Joaquina Fuentese Guerry dozvídá se o jeho smrti a s překvapením zjišťuje, že v domě je jiná žena, stejného jména jako má ona. Když se Marianne vrací z procházky, namluví Marii, že ta druhá Marie de la Roquette tu byla jen na skok a že jinak žije daleko od města a že je dcerou Mariina strýce Filipa, který ještě před jejím narozením emigroval do Spojených Států. Namluví ji, že ona sama přijela do Mexika jako společnice, ale rodina, kde měla pracovat, ji nechala na holičkách a tak neměla jiného zbytí než se obrátit o pomoc na dona Joaquina. Josefina je v jiném stavu, všichni jsou šťastni, ale dobrou zprávu zastíní zmizení Manuelita, který byl s Ignacií na představení komediantů a tam se ztratil. Všichni ho hledají. Rodina doufá, že Manuelita odvedl Manuel, ale v tom přijde dopis od Matilde, kde prosí, aby Humberto odvedl Manuelita za město, kde si ho s Manuelem vyzvednou. Rodina je zděšena, kdo tedy dítě vlastně vzal. Humberto žádá Adolfa o pomoc. Ten chce vědět, kde je Manuel. Canales sděluje Ramonovi, že Manuelito zmizel. Ramon pojme plán, jak dostat Manuela.

91. Marianne slibuje Damianě, že se o ni postará, když bude přede všemi mlčet o její pravé identitě. Renato a Hanna vyrobí letáky s podobou Manuelita, které rozdávají po městě. Damiana má strach tak Antonii zapře, že u Marianne byly dvě jeptišky. Renato uvažuje o svatbě s Hannou. Ramon se dozvídá, že Manuelův syn skutečně zmizel a rozhodne se toho využít. Pustí Silvana z vězení a pošle ho za Manuelem, aby mu vzkázal, že se má do 3 dnů vzdát, jinak svého syna už nikdy neuvidí. Silvano tomu nevěří, ale i tak Manuelovi vzkaz předá. Soudce rozhodne ve věci majetku ve prospěch Manuela. Marianne má do týdne vyklidit dům, Sixto tam hodlá nechat Antonii, aby si Marianne něco nepřivlastnila. Hanna si vzpomíná, že pravou Marii de la Roquette poznala na jedné výstavě v Lyonu a vydá se ji spolu s Josefinou hledat, objeví ji v jednom klášteře. Ramon přichází k Marianne, kde se setkává s Marii a pochopí, že Marianne je podvodnice. Ta ho však vemlouváním a láskyplnými slovy opět získá na svou stranu a Ramon ani tentokrát neodepře pomoc. Asuncion varuje Manuela před Amadeem, říká, že by mu mohl svést ženu. Sama se při tom Manuelovi nabízí.

92. Silváno přemlouvá Manuela, aby se nevzdával Ramónovi, který zřejmě unesl malého Manuelita, aby konečně Manuela dostal. Manuel se dohodne s Matildou, že ona odjede do Siudad Trinidad a pokusí se s pomocí své přítelkyně Pilar Ramóna přemluvit, aby jí Manuelita vydal. Manuel doprovodí Matildu k hlavní cestě, kde jim shodou okolností zastaví kočár Josého Maríi, bratra Josefíny, který míří do Siudad Trinidad. Adolfo dále pátrá po malém Manuelitovi, ale stále se ho nedaří nalézt. Ramón sděluje Marianě, že se utká v souboji s Adolfem a Mariana má o něj strach. Ramón jí slibuje odkázat značnou část peněz, kdyby se s ním něco stalo.Josefína s Hanou a otcem Urbánem přicházejí do kláštera karmelitek, kde by měla být pravá neteř Joaquina Fuentese Gery, Mari de la Roket. Málem ji minou, protože již byla na cestě na dostavník do přístavu Siudad Malta. Mari nakonec souhlasí, že zůstane, aby pomohla vyjasnit záležitost s Marianou. Všichni přicházejí za Adolfem, protože jsou přesvědčeni, že je to slušný a čestný člověk. Adolfo jde za guvernérem a žádá, aby byla falešná Mari podrobena výslechu. Tomu se guvernér brání, protože ví, že je milenkou Ramóna Márcese, ale slíbí jeptišky přijmout a vyslechnout.

93. Adolfo slibuje Matildě pomoc při hledání jejího syna a omlouvá se jí, že se k ní předtím choval hrubě. Ramón přinesl Marianě peníze a chce ji rychle ukrýt někde mimo město, ale přichází opilý Yv a chce další peníze. Popere se s Ramónem, který ho svalí ranou holí a chce s Marianou utéct. Yv Ramóna zastřelí. Humberto s Renátem přibíhají k Marianě a najdou už Ramóna mrtvého. Přichází tam i Matilda s Adolfem. Matilda je nešťastná, že nemá o synovi zprávu a že Manuel se určitě pojede vzdát do pevnosti.

94. Sixto přijíždí do pevnosti San Fernando pozdě, Manuel se již vzdal. Sixto, který neví, že se Manuelito již našel, nemá to srdce mu prozradit, že Manuelita neunesl Ramon Márquez. Damiána je velmi překvapená, že ji Antónie vyhazuje ze svých služeb, protože doufala, že se k Antónii bude moci vrátit. Sixto se tedy vrací k Matildě, aby ji oznámil, že Manuel je v pevnosti a čeká na trest a že ji i Manuelita chce vidět. Guvernér pověřuje vykonáním rozsudku Adolfa. Sixto žádá Adolfa o propustky pro příbuzné Manuela. Adolfo není spokojen s tím, jak guvernér rozhodl, protože odsouzení Manuela považuje za nespravedlivé vzhledem k okolnostem jeho nuceného útěku k povstalcům.

95. Manuel, osvobozený Adolfem, se loučí s Matildou a její rodinou, protože se stále musí skrývat. Válka ještě není vyhraná. Adolfo s Delfínem čekají v pevnosti San Fernando na to, jak rozhodne guvernér. Ten posílá příkaz k okamžitému Adolfovu zastřelení. Delfíno Adolfa přemlouvá k útěku, ale ten odmítá. Adolfo Delfínovi předává všechen svůj majetek. Manuel posílá Chuye, aby zjistil, jak to s Adolfem dopadne. Sixto žádá Antónii o ruku, ale ta si žádá nějaký čas na rozmyšlenou, bojí se, že její minulost by se v jejich vztahu mohla projevit. Hana odjíždí do Francie za rodinou a Renáto ji žádá o ruku, Hana mu sděluje, že se ještě musí hodně změnit, aby jí byl hoden. Povstalci, vedeni Camilem a Amadéem táhnou na pevnost San Fernando, aby se pokusili zachránit Adolfa. Přicházejí na poslední chvíli, ale v nastalém zmatku je stejně Adolfo zastřelen. Manuel je velmi zdrcen. Posílá Matildě dopis, že povstalci jdou na hlavní město a že se Juan Alvarés stane prezidentem. Slibuje, že se brzy vrátí domů. V jedné z bitev je však raněn a jeho jméno se dostává na seznam mrtvých. Rodina se to Matildě bojí oznámit, ale nakonec za ní přijíždějí na statek San Cayetáno. Matildě je divné, že již dva měsíce nedostala žádný vzkaz od Manuela, ale stále doufá, že přijde. Nakonec se Humberto rozhodne to Matildě říci. Informace ji velmi zasáhne a týden nevstane z postele. Pak zahlédne z okna přijíždějícího Silvána, který veze na vozíku Manuela. V domnění, že je mrtvý, ho oplakává, ale on se probere a políbí ji. Všichni se k němu zběhnou, šťastni, že je naživu a Manuel konečně v klidu obejme svého syna a svou Matildu a pošle své matce polibek do nebe.