OŠKLIVKA BETTY - DÍLY DOPŘEDU

 135. Betty se vrací z Cartageny. Všichni jsou překvapení jejím novým vzhledem a nemohou ji poznat. Hermes se na Betty zlobí kvůli problémům v Ecomodě, ale Betty se podaří všechno mu vysvětlit a spor s ním urovnat. V Ecomodě probíhá jednání rady s doktorem Santamaríou, advokátem pověřeným sporem s Terramodou. Santamaría všem vysvětlí, že pokud budou trvat na tom, aby jim Betty společnost vrátila, bude to znamenat její krach, protože banky, kterým Ecomoda dluží, ji okamžitě znovu obestaví a rozprodají. Jediným způsobem, jak zachránit společnost, je dohodnout se s Betty, aby si společnost ponechala, dokud se nedostane z dluhů. Roberto chce za každou cenu společnost zachránit, a proto se rozhodne na toto řešení přistoupit. Podaří se mu přesvědčit i ostatní členy vedení kromě Daniela.

 136. Na schůzi je rozhodnuto, že bude nejlepší, když jednáním s Betty bude pověřen Roberto. Marcela se Armandovi svěří se svými obavami, bojí se, že se Armando vrátí k Betty, ale Armando ji ujišťuje, že to není možné. Betty se ráno dozví, že se plánovaná schůzka s advokáty Ecomody nekoná. Vzápětí jí volá Roberto a žádá ji o schůzku, protože jí chce sdělit rozhodnutí správní rady. Trvá na tom, aby ke schůzce došlo v Ecomodě. Betty váhá, ale na Robertovo naléhání souhlasí. Později jí volá Catalina, chce vědět, jak vypadá situace s Ecomodou. Betty jí řekne, že se tam má sejít s Robertem, a Catalina ji přesvědčí, aby předtím ještě trochu vylepšila svůj vzhled. V Ecomodě jsou všichni proti tomu, aby tam Betty přišla, ale Robertovo rozhodnutí je konečné. Bertha se vrací po mateřské dovolené do práce.

137. Proměněná Betty jde poprvé do Ecomody, protože má schůzku s Robertem Mendozou. Nikdo, ani její kamarádky, ji nepozná. Betty je celá nesvá, hlavně, když ji Roberto požádá, aby jim firmu nevracela, aby ještě počkala šest měsíců. Potom budou všechny dluhy splaceny, Ecomoda nezanikne a ona může odejít s pocitem, že pomohla zachránit to, co společně s Armandem pokazila. Betty se nechce, ale nakonec souhlasí, i když si je vědoma problémů, které to přinese. Poprvé se má setkat s Armandem, stejně tak jako se zbytkem správní rady v zasedačce. Než tam dorazí, tak vzpomíná na všechna příkoří, která se jí v Ecomodě stala.
Bertha se po porodu vrátila do práce a vzala s sebou svojí holčičku.
Do zasedací místnosti dorazí i právníci obou stran. Je jasné, že firma bude pod přímým vedením Betty, což se nelíbí zejména Danielovi.

 138. V Ecomodě pokračuje schůze vedení. Betty už ví, že akcionáři nechtějí, aby jim vrátila společnost, a nyní se hledá jiné řešení. Santamaría všem vysvětlí, že není možné, aby Terramoda zanikla, protože poskytuje Ecomodě záruky a finanční prostředky. Betty odmítá dále Terramodu vést a je proto třeba najít nového prezidenta, který bude řídit obě společnosti. Betty navrhuje Roberta, ten to ale rozhodně odmítá. Santamaría vysloví názor, že vzhledem k okolnostem by se měla prezidentkou obou společností stát Betty, protože jedině s ní budou banky a věřitelé ochotní jednat. Všichni to odmítají, ale Roberto uzná, že je to jediné rozumné řešení. Betty to ovšem nechce přijmout a Marcela se rozhodne dát okamžitě výpověď. Robertovi se ale podaří Betty přesvědčit, aby funkci přijala, a přiměje Marcelu, aby ze společnosti neodcházela, což je také Bettyino přání. Betty prosadí do vedení společnosti Nicolase.

 139. Do Ecomody přichází Hermes, aby se na Robertovo přání zúčastnil schůze správní rady. Na ní Roberto k překvapení všech oznámí, že Hermes bude vést účetnictví obou společností, Ecomody i Terramody. Odůvodní své rozhodnutí tím, že on i Hermes jsou otcové, kteří se zklamali svými dětmi, a proto bude Hermes pracovat pro něj a dohlížet na správné zacházení s financemi společností. Gutierrez oznamuje zaměstnancům, že se Betty stala prezidentkou Ecomody. Kolegyně z klubu jsou nadšené, ale Patricia je v šoku. Má strach, že ji Betty propustí. Betty si přijde promluvit s Marcelou. Ujistí ji, že se nehodlá Marcele mstít, protože si v minulosti ublížily vzájemně a účty jsou tak vyrovnané. Marcela je ovšem nepřístupná a vítězoslavně Betty oznámí, že se k ní Armando vrátil. Hugo se rozhodne k velké nelibosti všech znovu přijmout do práce Jenny.

140. Hugo si vynutí, aby Betty přijala Jenny znovu do zaměstnání, a urazí ji při tom. Efrain Sofiu prosí, aby tomu nebránila, protože jsou oba bez práce a nemají peníze. Sofia je ale stále proti tomu. Marcela se bojí, že se Armando sejde s Betty, a neví, co má dělat. Margarita ji lituje a pozve ji i Patriciu na večeři do restaurace, aby si spolu popovídaly. Betty jde s ostatními oslavit svoje povýšení. Kolegyně se jí vyptávají na podrobnosti jejího odchodu z Ecomody, ale Betty jim nechce nic prozradit. Na jejich naléhání si vymyslí důvěryhodnou historku jako vysvětlení minulých událostí. Armando se cítí nesvůj kvůli Betty a pozve večer Freddyho na skleničku do baru. Freddy je nešťastný z toho, že neví, co a s kým provádí Aura María a ze žalu se opije. Armando začíná mít pocit, že musí Betty vidět, a chce to stihnout dříve, než se Marcela vrátí z večeře. Navrhne proto Freddymu, aby se společně jeli podívat na místo, kde mají děvčata mít svou oslavu.

 141. Armando s Freddym dorazí na diskotéku, kde štáb slaví jmenování Betty do funkce prezidentky. Aura María jde tancovat s mužem, který ji na diskotéce osloví. Freddy je uvidí a udělá z toho skandál. Armando říká Betty, že ji stále miluje, ona mu však nevěří a prosí jej, aby se od ní držel co nejdál. Betty klade kolegyním na srdce, aby nikomu neříkaly, že Armando za nimi přišel na diskotéku. V rozhovoru s matkou Betty připouští, že Armanda také stále miluje. Betty, Hermes a Nicolas se vydávají k soudu na smírčí řízení …

 142. Soudci se nezdá, že se obě strany najednou chtějí domluvit, nicméně se nechá přemluvit a odloží vyhlášení konkursu Ecomody o šest měsíců. Patricia je nucena jet do práce autobusem, což považuje za osobní tragédii. Armando žádá Betty, aby jemu a Mariovi přidělila v Ecomodě nějakou kancelář. Betty souhlasí. Marcela a Guttierez chtějí dát členkám štábu ošklivek výpověď za pozdní příchod do práce. Patricia však dorazí ještě později. Betty se dozvídá, že její kolegyně mají dostat výpověď. Uklidňuje je, že bez jejího souhlasu se žádné výpovědi dávat nebudou. Marcela zuří, když jí Patricia vyřizuje pokyny Betty.

 143. Hugo neuznává Betty jako prezidentku Ecomody a říká, že pokud se jí to nelíbí, tak jej klidně může vyhodit. Hermes se rozčiluje nad kanceláří, ve které Betty seděla po dobu svého působení v Ecomodě, ale nakonec se rozhodne, že v ní bude sedět sám. Mario přesvědčuje Armanda, že čím více jej bude Betty nenávidět, tím více jej bude i milovat. Armando mu oponuje, že Betty se už jednou rozhodla a její rozhodnutí je neměnné. Betty si nechává zavolat Marcelu, aby se obě pokusily najít nějaký způsob, jak by spolu mohly vycházet. Nakonec se dohodnou, že štáb ošklivek i Patricia dostanou za pozdní příchod do práce výtku a pokutu. Štáb mezitím svádí s Patricií boj, protože nikdo neví, jak to bude s jejich zaměstnáním. Hugo se schůze vedení Ecomody zúčastní až po zásahu Marcely. Schůze začíná.

144. Na jednání se členy vedení Betty navrhne novou strategii. Chce, aby Ecomoda dosáhla většího podílu na trhu jak doma, tak v zahraničí, a proto navrhuje, aby se přestala orientovat pouze na modely pro ideální typy žen a místo toho začala vyrábět kolekce pro průměrné ženy s nedokonalou postavou. Zároveň chce v obchodech zřídit kompletní módní poradenství pro zákaznice. Marcela se postaví proti tomu, protože má pocit, že Betty zasahuje do jejích pravomocí. Hugo je rozčílený, odmítá navrhovat šaty pro nedokonalé postavy. Jediný Armando Bettyiny návrhy podpoří a přidá k nim své nápady. Betty se nakonec podaří Huga přesvědčit a přimět ho, aby dokázal, že podobný úkol zvládne, tím, že navrhne a ušije šaty pro celý klub ošklivek. Je také rozhodnuto, že Patricia se stane sekretářkou Marcely, Aura María sekretářkou Betty a Mariana přejde dočasně na recepci, dokud se pro ni nenajde lepší místo. Patricia se svou novou prací nesouhlasí, protože je z jejího pohledu podřadná.

 145. Armando odchází s Mariem na jednání na ministerstvo zahraničního obchodu, ale Marcela tomu nevěří. Myslí si, že se Armando dal za jejími zády znovu dohromady s Betty a že se spolu chtějí tajně sejít. Snaží se jej také přesvědčit, aby přestal podporovat Bettyiny návrhy, to však Armando odmítá, a Marcelu to ještě více utvrdí v jejím přesvědčení. Patricia je nucená přestěhovat své věci na místo Marceliny sekretářky, což vyvolá konflikty se Sandrou a ostatními děvčaty. Betty požádá Nicolase, aby ji doprovodil k prodejci aut. Chce si koupit své vlastní auto za své peníze, aby ji nikdo ze společnosti nemohl nařknout, že zneužívá svého postavení. Hugo se pustí do navrhování modelů pro zaměstnankyně, ale dělá to s nechutí. Sandra a ostatní děvčata najdou při vyklízení krabic s Mariovými věcmi jeho dopis pro Armanda.

 146. Děvčata z klubu čtou Mariův dopis pro Armanda a postupně se dovtípí, k čemu mezi Betty a Armandem došlo, a z jakého důvodu. Sofia si prostuduje bilanci z poslední schůze rady, ke které byl dopis připojen, a zjistí, že Ecomoda je zadlužená a že Nicolas byl generálním ředitelem Terramody. Marcela je přistihne, jak ji pomlouvají, a domnívá se, že jim Betty všechno prozradila. Betty a Nicolas jsou společně u prodejce automobilů, protože Betty si chce koupit nové auto. Nicolas ji přemluví, aby mu dovolila koupit si nový mobil, a koupila si jeden i pro sebe. Marcela Armanda podezírá, že se tajně schází s Betty, ale Armando její narážky ignoruje. Po návratu ze schůzky na ministerstvu zahraničního obchodu Armando zjistí, že uklízečky už odnesly odpadky, a s nimi i pytel s dárky pro Betty.

147. Armando se rozhodne jít hledat do popelnic pytel s Bettyinými dárky. Je při tom přistižen popeláři a Freddym a snaží se najít věrohodnou výmluvu. Když se mu podaří pytel najít, má z toho velkou radost. Mario si myslí, že se zbláznil, ale Armando mu vysvětluje své jednání a své rozhodnutí vrátit pytel Betty. V její kanceláři ale najde Marcelu, a proto se mu to nepodaří. Marcela nařkne Bety z toho, že kolegyním z klubu pověděla všechno o svém poměru s Armandem. Betty je překvapená a ujišťuje ji, že nic takového neudělala. Slibuje Marcele, že zjistí, co se stalo, a že klepy kolegyň zastaví. Do Ecomody přichází Daniel, aby si promluvil s Marcelou. Je ve složité situaci, protože přišel o svůj post ředitele fondu a ocitl se bez finančních prostředků. Žádá Marcelu, aby přesvědčila Betty, aby mu jako akcionáři vyplatila částku, která mu pravidelně náleží. Marcela to ovšem odmítá a Daniel si musí s Betty promluvit sám. Přesvědčí ji, aby s ním šla na večeři, kde jí všechno vysvětlí.

148. Patricia musí jet ráno do práce autobusem a je z toho nešťastná. Poslední kapkou je, když ráno vidí Betty přijet do práce jejím novým autem. Děvčata z klubu jsou jím nadšeny a Betty s Nicolasem mají také radost. Betty ovšem pozve kolegyně do zasedací místnosti na schůzku, aby si s nimi promluvila o stížnosti Marcely. Chce vědět, jak přišly na to, že Marcela a Armando zrušili své zasnoubení kvůli ní. Děvčata jí to nechtějí prozradit, protože mají strach z její reakce, a vymyslí si výmluvu. Betty jim ale nevěří a přiměje je, aby jí řekly pravdu. Snaží se jim všechny události vysvětlit a žádá je, aby o celé věci už přestaly mluvit a především v Ecomodě. Celé vedení se má sejít na poradě, aby schválilo Bettyiny návrhy na transformaci Ecomody. Dostaví se také Catalina, která se chce přesvědčit, že je Betty skutečně prezidentkou, a která byla také požádána, aby se postarala o uvedení nové kolekce.

 149. Betty na schůzi rady představí svou novou obchodní strategii. Armando zároveň ohlásí, že se chystá na dlouhou cestu. Patricia je až po krk v dluzích a teď hrozí, že jí odpojí mobilní telefon. Když se tak stane, tak se snaží z Marcely a potom i z Betty vymámit nějaké peníze. Bezúspěšně. Catalina začne spolupracovat s Betty na chystaném uvedení nové kolekce. Do té doby by se měl vrátit Armando z cest. Pro Catalinu to ovšem znamená problém s Marcelou, která ji podrobí výslechu. Nicolás chce koupit Patriciino auto, které je v dražbě, aby jí pomohl. Mezitím jí půjčí svůj mobil. Když Betty zorganizuje oběd v zasedací místnosti pro holky ze spolku ošklivek, tak Aura María objeví fotku Michela v její kabelce. A nastane poprask.

150. Všechny ze spolku Betty přesvědčí, aby jim vyprávěla, co se stalo mezí ní a Michelem. A jsou dojaté. Armando chystá svou cestu a jede domů balit, když v tom se dozví, že pro Betty přijel řidič Daniela, který ji pozval na večeři. S Mariem nemůžou uvěřit, že Betty souhlasila. Betty nejde ráda, ale přesto jde, aby dokázala, že se nebojí. Na večeři proběhne slovní přestřelka, nic příjemného, hlavním důvodem pozvání byla snaha získat zálohu na měsíční podíl akcionářům s předstihem. Při odchodu z restaurace narazí Betty na Armanda, který ji sledoval. Vyzná jí lásku a rozloučí se s ní, protože druhý den na měsíc odjíždí. Betty je z toho smutná, i když sama sebe snaží přesvědčit, že je to tak lepší pro všechny. Marcela ráno odveze Armanda na letiště, a potom se rozhodne, že poletí na Miami, aby si tam ujasnila své záležitosti. Oba se mají vrátit za měsíc na uvedení nové kolekce.

 151. Armando odjel na měsíc pryč a Marcela se rozhodne odjet také. Chce po Patricii letenku a od Nicoláse cestovné. Ten ale odešel z firmy do banky a jelikož půjčil svůj mobil Patricii, tak není k sehnání. Marcela to bere jako komplot proti ní a mezi ní a Betty se strhne velká hádka. Mezitím do Ecomody přichází Elizabeth, Němka, která má Hugovi pomoci přeměnit spolek ošklivek na krásné ženy. Hádka mezi Betty a Marcelou je tak vyhrocená, že se Betty rozhodne z Ecomody odejít. Vše zahrání až Nicolás, který se zrovna vrátí do firmy. Celý díl se pak přesune o měsíc dál, je to den, který skončí slavnostním uvedením kolekce a kdy se vrací Armando, Mario i Marcela. Betty je z toho nervózní. Nicolás ten den přijede v autě, které bylo dřív Patricie. Ta si myslí, že ho odkoupil pro ni a když zjistí, že ne, tak je zklamaná. On to ale udělal, že bude jeho, ale že ona v něm může jezdit s ním. A je zklamaný také. Betty mu sice říká, ať vzdá marný boj, ale sama přiznává, že se vlastně také nemůže dočkat, až Armanda uvidí. V tom Armando vychází z výtahu.

 152. Armando se vrátil ze své cesty do Ecomody, kde vrcholí přípravy na večerní uvedení nové kolekce. S Betty sice promluví, ale velmi chladně a jen o obchodech. Aura María se rozejde s Freddym a ostatní si dobírají Patricii, že nepůjde na večerní akci, protože ji, na rozdíl od nich, nikdo nepozval. Za Armandem přiletí krásná Alejandra, podnikatelka z Venezuely, která má zájem o uvedení značky Ecomoda na venezuelský trh. Armando je z její návštěvy nadšený a spolek začíná tušit problémy. Pověří tudíž Berthu, aby se vydala na špionáž.

 153. Armando se i nadále stará o svou krásnou klientku Alejandru a spolek ošklivek i Patricia z toho mají hlavu kolem. Rozhodnou se je špehovat, ale Armando je přistihne. Betty se pak moc zlobí, protože se bojí, aby si Armando nemyslel, že je poslala ona. Na Alejandru žárlí. Večer je slavnostní uvedení nové kolekce a Betty zařídila, aby Hugo společně se stylistou poradil jejím kamarádkám, jak se správně obléknout. Do firmy se vrací Mario. Později se naštve na Armanda, který mu odmítá sdělit podrobnosti jeho vztahu s Alejandrou. Alejandra je významná podnikatelka z Venezuely, která má zájem distribuovat oblečení Ecomody ve své zemi a Armando ji provádí po výrobně, kancelářích a obchodech. Na konci dílu Betty pozve oba své rodiče na večer a jede se domů převléknout a upravit.

 154. Schyluje se ke slavnostnímu uvedení kolekce. Betty se jede domů převléct a pozve své rodiče, aby ji večer doprovodili. Holky ze spolku jsou vyparáděné a moc se těší. Patricia je v depresi, protože neví, kde je Marcela a bez ní se na večírek nedostane. Freddy se také pokouší dostat na večírek, ale Gutiérrez mu nepomohl. Nicolás chce využít situace, že Patricia nemá s kým jít a pozve ji na večírek sám. Patricia souhlasí, i když Marcela ještě nedorazila. Betty už je na večírku a společně s Catalínou se ujala vítání hostů. Když už je Patricia s Nicolásem na odchodu, tak přichází Marcela a celé mu to zmaří. Armando dorazí na přehlídku s krásnou Alejandrou. Hugo je rozčílený, že je na všechno sám a v jednom rozhovoru prozradí, že tohle je poslední kolekce, kterou pro Ecomodu stvořil. Přišlo hodně známých lidí, herců, zpěváků, producentů… také hodně novinářů a Betty poprvé v životě poskytuje rozhovory. Hugo si nechá zavolat Betty do šaten. Armando to zpozoruje a jde za ní.

 155. Betty se děsí pomyšlení, že by měla uvádět přehlídku při premiéře nové kolekce slavnostním projevem. Žádá Armanda, aby ji zastoupil, ale nakonec se nechá přemluvit, aby projev přednesla sama. Marcela s Patricií dorazí na přehlídku a pozorují Armanda, který se neustále věnuje Alejandře. Členky štábu ošklivek jsou šokované, když jim Hugo řekne, že mají předvádět šaty z nové kolekce na molu. Uražený Hugo před uvedením štábu na molo veřejně ohlásí svůj odchod z Ecomódy. Betty přemluví jednu po druhé všechny kolegyně, aby vystoupily na molo. Jejich přehlídka sklidí obrovský úspěch. Betty sklízí blahopřání ze všech stran za svou teorii, že Ecomóda může dobře oblékat i obyčejné ženy. Marcela, která se do té doby držela opodál, se rozhodne, že půjde pozdravit Armanda.

156. Betty nabídne Hugovi dovolenou hrazenou podnikem a prosí jej, aby ještě zůstal v Ecomódě. Marcela vyčítá Armandovi, že jí během cesty ani jednou nezavolal. Armando se rozhodne odvézt Alejandru do hotelu. Alejandra se Armandovi omlouvá, že mu působí problémy, ale on ji ubezpečuje, že problémy mezi ním a Marcelou už jsou dávno a že je týž večer definitivně vyřeší. Betty a kolegyně ze štábu ošklivek poskytují rozhovory novinářům. Členky štábu koketují se dvěma reportéry z Chile, ale Freddy jim to překazí. Daniel se dvoří Betty. Betty je zničená z toho, že Armando odjel s Alejandrou.

 157. Betty se svěřuje Catalině, že je zmatená Armandovým milým chováním. Armando veze Alejandru do hotelu a děkuje jí, že jej podporuje v těžkém okamžiku svého života. Armando přesvědčuje Marcelu, že bude šťastnější, když se rozejdou, protože už jí nebude dál ubližovat. Marcela mu oponuje, že se s tím vždy vyrovnala, ale neúspěšně. Armando si bere své věci a odchází. Betty je nešťastná, protože neví, jestli Armando strávil noc u Alejandry nebo u Marcely. Štáb ošklivek chce zjistit, co bude Marcela říkat Patricii o předchozím večeru .

158. Patricia se ráno v Ecomodě dozvídá od Marcely, že se s ní Armando předešlého večera rozešel. Myslí si, že je to kvůli Alejandře. Tuto část jejich rozhovoru vyslechne Bertha a řekne všechno kolegyním z klubu. V soukromí Marcela Patricii ale vysvětlí, že to není kvůli Alejandře, ale kvůli Betty, kterou Armando stále miluje. Nechce se k ní ale vrátit, protože je přesvědčen, že jí ublížil natolik, že nemá sebemenší možnost získat znovu její přízeň. Proto se Marcela nechce vzdát a stále věří, že má šanci získat Armanda zpátky. Nicolas nabídne Patricii, že ji bude každý večer vozit domů a každé ráno do kanceláře, což Patricia pochopitelně ráda přijme. V Ecomodě se večer koná jednání předcházející podpisu smlouvy. Marcela se pozastavuje nad tím, že Ecomoda nebude do Venezuely pouze dodávat své zboží, ale také tam nakupovat módní doplňky, ale všichni ji přesvědčují o oboustranné výhodnosti smlouvy. Marcela sice není přesvědčená, ale souhlasí, a smlouva je podepsána.

159. Armando se před hotelem loučí s Alejandrou. Alejandra je smutná a Armando si uvědomí, že k němu chová víc než jen přátelské city. Jeho samotného překvapí, že Alejandře odolá, přestože je to krásná žena. Alejandře dochází, že Armando miluje Betty. Ráno si v Ecomodě všichni myslí, že Armando strávil s Alejandrou noc a že s ní chce po rozchodu s Marcelou začít nový život. Děvčata z klubu přistihnou Patricii v autě s Nicolasem. Jsou přesvědčené o tom, že s ním Patricia strávila noc, protože spolu předešlého večera i odcházeli. Nechtějí si to nechat nijak vymluvit. Přesvědčují také Betty, aby se začala poohlížet po jiném muži a přestala myslet na Armanda. Betty je přesvědčená, že nemá v Armandově životě místo, přesto nesnese pohled na Armanda s jinou ženou. V Ecomodě se překvapivě objevuje Michel.

 160. Do Ecomody přichází Michel, který přijel z Cartageny, aby navštívil Betty. Děvčata z klubu jsou jím unešená. Betty je jeho návštěvou překvapená, ale má z ní velkou radost. Armando a Mario se nejprve domnívají, že Michel je obchodník z Evropy, který přijel jednat ohledně franšíz. Jsou v šoku, když se dozvědí, že Michel je Bettyin přítel z Cartageny, a když vidí, jak jsou jím všechny zaměstnankyně okouzlené. Armando nevěří, že je mezi Betty a Michelem něco víc než jen přátelský vztah, ale není si tím jistý a snaží se věci přijít na kloub. Patricia v Michelovi vidí vhodnou partii a snaží se mu vlichotit, ale Michel je k jejímu svádění lhostejný. Patricia se snaží přesvědčit Marcelu, aby se šla na Michela alespoň podívat, ale to Marcela odmítá. Chce ale, aby Patricia zjistila důvod Michelovy návštěvy. Děvčata svolají schůzi na své obvyklé místo, dámské toalety, ale Armando je špehuje.

161. Armando vyruší děvčata z klubu při jejich schůzi na toaletě a nenápadně se vyptává na Michela. Děvčata si celou historii ještě naschvál přikrášlí a vypráví mu, jak úžasně se Michel k Betty v Cartageně choval, jak moc pro ni znamená a jak je šťastná, že může být znovu s ním. Zmíní se také o jejich společné fotografii, kterou si Betty z Cartageny přivezla a kterou nosí stále v kabelce. Armando ji jde potají k Betty do kanceláře hledat a narazí na její deník. Odnese si ho k sobě a začne si v něm číst. Michel Betty nabízí, aby odešla z Bogoty a přestěhovala se do Cartageny. Otvírá na pobřeží se svými přáteli síť restaurací a potřebuje spolehlivého odborníka, který by ji vedl. Betty váhá, ale je jeho nabídkou potěšena. Michel se jí také svěří, že by s ní rád trávil více času.

162. Armando si čte v Bettyině deníku a je z toho zoufalý. Uvědomuje si, že ho Betty milovala dávno předtím, než se na ni s Mariem domluvili, a že jí způsobil obrovskou bolest. Má výčitky svědomí, zamkne se v kanceláři, opije se a celou ji zdemoluje. Děvčata nevědí, co mají dělat, a proto zavolají Maria, aby ho šel uklidnit, což se Mariovi ale moc nedaří. Michel Betty přemlouvá, aby přijala jeho nabídku práce v Cartageně. Catalina Betty také radí, aby takovou příležitost nezahazovala, protože má šanci začít nový život. Betty to oznamuje Nicolasovi, který se bojí, že tím přijdou s Hermesem o práci, ale Betty si přeje, aby se dále starali o Terramodu. Děvčata jsou z Bettyina rozhodnutí nešťastná, ale chápou, že musí nechat Betty odejít, protože to tak pro ni bude lepší. Michel přijímá pozvání od Bettyiných rodičů, protože chce, aby ho poznali, a navrhuje Betty, že by se mohli přestěhovat do Cartageny s ní, aby se jí po nich nestýskalo.

 163. Armando je stále zavřený s Mariem v kanceláři a mluví s ním o svém problému s Betty. Mario bere všechno na lehkou váhu a začne Betty a Armandův vztah k ní urážet. Armando se s ním popere. Mario se urazí a dá v Ecomodě výpověď. Armando čte dál Bettyin deník a dostane se až k posledním záznamům. Z nich se dozvídá, že ho Betty stále miluje, a rozhodne se získat ji zpět za každou cenu. Chce po děvčatech z klubu, aby mu řekly, kam Betty šla, ale odmítají, protože to slíbily Betty. Armando jim vyčte, že jsou na straně Michela a chtějí, aby Betty odjela. Rozhodne se, že pojede k Betty domů a bude tam čekat, dokud nepřijde. Děvčata mají výčitky svědomí a nevědí, co mají dělat. Inesita je od začátku proti tomu, aby se Armandovi něco zatajovalo. Jde za ním a řekne mu, že Betty je s Michelem doma, u rodičů. Svěří se Armandovi, že má tušení, že mu o Betty opravdu jde, a proto mu to říká. Armando jí musí slíbit, že bude postupovat opatrně a neprovede žádnou hloupost.

 164. Děvčata z klubu přesvědčují Armanda o tom, že stojí na jeho straně, a Armando jim slíbí, že nedovolí, aby Betty odjela. Michel si získá Hermesovy sympatie a požádá ho, aby přijel s Juliou na víkend do Cartageny. Hermes je nadšený, ale jen do té doby, než mu Julia řekne, že se Betty chce do Cartageny odstěhovat a oni by měli jet s ní. Armando hledá Betty doma, ale Betty s Michelem už jsou pryč. Armando žádá Juliu o rozhovor a Julia neochotně souhlasí s tím, že ho vyslechne. Armando jí vysvětluje, že Betty upřímně miluje a že ji za žádnou cenu nechce ztratit. Julia mu nevěří, ale protože by také byla radši, kdyby Betty zůstala, prozradí mu název baru, do kterého Betty a Michel šli. Armando je vyhledá a snaží se Betty přesvědčit, aby neodjížděla, protože pro něj i pro Ecomodu hodně znamená. Betty ho ale nechce poslouchat. Michel si uvědomí, že mezi nimi něco bylo, a žádá Betty, aby si svůj vztah s Armandem vyjasnila, jinak nebude v Cartageně šťastná. Armando potká v baru zpěváka Ricarda Montanera a žádá ho, aby zazpíval Betty píseň.

 165. Armando je zoufalý, protože už neví, jak Betty přesvědčit o svých citech. Vidí, že v baru je také Ricardo Montaner, slavný zpěvák. Požádá jej, aby pro Betty zazpíval píseň, kterou by jí věnoval jeho jménem. Ricardo zpočátku odmítá, ale Armandovi se podaří přesvědčit jej. Betty je dojatá, ale nevěří Armandovu dobrému úmyslu. Tvrdí, že Armanda nemiluje. Armando jí řekne, že ví, že to tak není, protože četl její deník. Betty je rozčilená a z baru uteče. Michelovi řekne, že jeho nabídku přijímá. Julia se snaží Betty přesvědčit, aby dala Armandovi ještě jednu šanci, ale to Betty odmítá. Ráno hned po příchodu do Ecomody sepíše svou výpověď a všem oznámí, že ještě toho dne chce z podniku odejít. Všichni jsou jejím rozhodnutím šokováni. Betty požádá Marcelu, aby svolala schůzi vedení, která jmenuje nového prezidenta. Marcela s jejím rozhodnutím nesouhlasí a žádá po ní vysvětlení.

166. Betty oznamuje Marcele na její naléhání, že odchází z Ecomody z osobních důvodů, aby se vyhnula Armandovým návrhům. Armando si jde s Betty promluvit, ale rozhodne se, že už ji nebude prosit, aby zůstala. Místo toho jí oznamuje, že odejde on, aby jí dal prostor dokončit její práci v Ecomodě. Margarita s Marcelou se dohodnou, že po odchodu Betty navrhnou Armandovi návrat do funkce prezidenta společnosti. Marcela jde s tímto návrhem za Armandem, ale ten to odmítá a oznamuje jí, že odchází ze společnosti a odjíždí na cesty. Marcela je v šoku a Margarita také. Snaží se Armanda přesvědčit, ale neúspěšně. Armando se jí svěří se svými důvody k odchodu a Margarita dospěje k přesvědčení, že jediným řešením je přesvědčit Betty o tom, že ji Armando skutečně miluje, aby se jejich vztah urovnal. Žádá Marcelu, aby si s Betty promluvila. Armando posílá Betty dopis, ve kterém jí potvrzuje svou výpověď a dává k dispozici svůj veškerý majetek ve prospěch společnosti.

 167. Členky štábu ošklivek diskutují o tom, zda zůstanou v Ecomódě nebo ne. Marcela vypráví Betty příběh Armandovy lásky k ní, který Betty nezná. Svěřuje se se svými obavami ohledně Daniela ve funkci prezidenta a vyzývá ji, aby neodcházela a něco pro Armanda a Ecomódu udělala. Patricia šikanuje štáb ošklivek a podbízí se Danielovi. Zaměstnanci přemlouvají Armanda, aby zůstal v podniku. Freddy mu dokonce slibuje, že když zůstane, tak se vrátí k Auře Maríi. Betty se od Daniela dozvídá, že chce nechat Ecomódu zkrachovat a dostat z ní co nejvíce peněz. Rozhodne se proti tomu zakročit a jde za Armandem, který se právě loučí se zaměstnanci.

 168. Betty Armandovi před ostatními řekne, že už mu odpustila. Armando slíbí, že v podniku zůstane, pokud Betty zůstane ve funkci prezidentky. Freddy se usmíří s Aurou Maríou. Armando vyhodí Daniela z podniku. Betty s Armandem přiznávají Hermesovi, že se mají rádi a že spolu chtějí žít. Uběhne několik měsíců. Armando požádá Hermese o ruku Betty. Své rozhodnutí vzít se oba oznámí i Armandovým rodičům.

 169. Do Ekomódy se vrací Hugo se dvěma novými partnery. Na Hermese jdou mdloby, když mu Nicolas spočítá, kolik by stála svatba v režii Margarity. Ani Armandovi a Betty se nezamlouvá, že by se jejich svatba měla stát významnou společenskou akcí a rozhodnou se, že obřad bude podstatně skromnější. Nakonec se jim to podaří prosadit i přes počáteční nesouhlas Margarity. Armando na svatbu pozve slavného zpěváka Armanda Manzanera. V den svatby Hermes nedokáže nastartovat své auto, takže rodina Pinzónových musí jít do kostela pěšky. Betty a Armando se vezmou. Při svatební noci se Betty nechrání před otěhotněním, takže za 9 měsíců je na světě další ošklivka.